Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
E64b8250 504b 1fe5 80db e4b9976fb826
Satsning på NIS 2 i november
Användarföreningen tar sikte på att utveckla en solid kunskapsbas rörande NIS 2-direktivet under november månad. Det blir en djupdykning i dokumentationen kring NIS 2. En djupdykning som engagerar en lång rad experter och som sammanfattas med ett seminarium.

Cybersäkerheten i första rummet
NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom offentlig förvaltning. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet i november sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Juridiken i centrum
NIS 2-direktivet kommer att bli svensk lag inom några år. Eftersom digitaliseringen till 80% hanteras inomhus, berörs både förvaltningsorganisationer och fastighetsbolag. Under seminariet i november deltar en av Sveriges mest rutinerade advokater inom området cybersäkerhet, som kommer att förklara hur våra organisationer berörs av den nya lagstiftningen.

Tekniken i centrum
NIS 2-direktivet påverkar vilken teknik för digitalisering vi ska välja. Det är allt från datasystem, datanät inomhus och mobila nät till välfärdsteknik och e-hälsa. Under seminariet deltar en professor i cybersäkerhet från KTH som utifrån NIS-direktivet förklarar vilka delar som berörs för framtidens digitalisering.

Affärsmodellerna i centrum
NIS 2-direktivet kommer att påverka hur våra affärsmodeller utformas. Många förvaltningar kommer att upptäcka att kraven på cybersäkerhet påverkar den egna verksamheten på ett sätt som kräver ny kompetens. Många fastighetsbolag kommer på samma sätt att vilja överlåta inomhusnät och fastighetsteknik till specialiserade leverantörer som är bättre rustade för att framtidssäkra byggnadernas digitala teknik för framtida cyberhot. Under seminariet deltar experter på affärsmodeller och cybersäkerhet som förklarar hur offentliga organisationer kan börja förbereda sig. 

Digitaliseringen är central för att Sverige ska kunna klara välfärden. Av samma skäl måste digitaliseringen vara cybersäker. Därför har Användarföreningen ett tydligt fokus för höstens arbete – 5G och cybersäkerhet.

Välkommen att följa utvecklingen kring cybersäker, standardiserad digitalisering!