Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D9db1be3 51b2 4283 9e9a 5b70da018eaa
Användarföreningen fyller fem år och bidrar till att förstärka utvecklingen för användningen av drönare. Ett projekt för modernisering av ickestatliga regionala flygplatser startas. Här inkluderas glesbygd och framtida leveranser till skärgårdsbor. Med säker leverans till husknuten.

I veckan som gick genomfördes ett möte om framtidens flygplatser i Västerås. Med flygbranschen, riksdagspolitiker, kommunpolitiker och näringslivet diskuterades hur drönare och elektrifiering av flyget bidrar till att hela Sverige kan leva.
 
Värd för mötet var pilotskolan i Västerås – numera den största flygutbildaren i norra Europa. För den egna verksamheten har pilotskolan beställt 62 elflygplan. Den första leveransen sker 2021, vilket visar att elektrifieringen av flyget är en verklighet och inte längre en vision.
 
Begreppet flygskam, som intog Sverige under 2018, har därmed anledning att kunna överges som normbildare i samhället. Det kritiserade flygbränslet kommer att ersättas med en mer miljövänlig eldrift. Användning av drönare för person- och varutransporter blir en integrerad del av Sveriges 33 regionala flygplatser. Automatiseringen av flygplatserna bidrar dessutom till att driftkostnaderna kan minskas. Luftburna transporter är åter ett transportslag att räkna med. Till förmån för extrem glesbygd – exempelvis skärgården.
 
Initiativet Den autonoma flygplatsen samlar också näringslivet. ABB, ASSA ABLOY, Combitech, Ericsson och Saab samt det statliga affärsdrivande Luftfartsverket ser till att visionen blir verklighet. En forskargrupp från KTH och Linköpings universitet har anslutit och initiativet samlar också 22 svenska flygplatser redan från start.
 
Det är de svenska flygplatserna som utgör noderna för framtidens drönartrafik. Enligt den nya lagstiftningen behöver drönartrafiken en huvudman och det logiska blir att samordningen av luftburna transporter sker på de regionala flygplatserna. Här blir drönare en förlängning av fraktflyget. Här blir drönare för persontransporter en naturlig del av traditionellt flyg. Här blir drönarna en naturlig del av samhällsservicen, genom obemannade leveranser av post, läkemedel, livsmedel och lagade måltider till de hushåll i Sverige som alldeles nyligen blev av med sin brevlåda. I skärgårdskommuner blir automatiserade transporter en naturlig del av vardagen – även för hemtjänst och hemsjukvård.
 
Den strategiska teknikutvecklingen är åter i samhällets tjänst.
Ericsson och Saab representerade näringslivet under förra veckans möte i Västerås. Saab redogjorde för hur obemannade flygledartorn bidrar till högre säkerhet och högre kostnadseffektivitet. Ericsson redogjorde för hur 5G nu gör sitt intåg i flygplatser över hela världen – med ökad säkerhet och automatisering som följd.
 
Det är nu ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.
Hör av dig om just din organisation vill vara med.
 
Välkommen till en spännande fortsättning!