Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
9ae81654 4c03 1350 bb89 eaf69ee5df66

Drönarleveranser ökar i världen
Globala drönarleveranser förväntas växa från 1,01 miljarder USD 2021 till 1,46 miljarder USD 2022, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 45,0 %. Denna tillväxt är främst ett resultat av covid-19 och ökade leveranskrav. Marknaden beräknas nå 6,36 miljarder dollar 2026.

Det redovisar The Business Research Company i en undersökning från 2022.

Ökad automatisering
Drönarleveranserna ökar också i automatisering, vilket bidrar till anpassningar av byggnader och bostäder för drönare. Det blir ett tema för det uppkopplade seminariet den 27 september. Seminariet beskriver hur logistikcentra och bostäder kan utformas för automatiska leveranser dygnet runt - för ökad samhällsservice och stärkt näringsliv.

Drönarleverans till bostäder
Framtida drönarleveranser sker från samordnade och automatiserade höglager. Med en smart bostadsanpassning levererar drönaren paketen in genom ett fönster, med digitala och fysiska säkerhetssystem.

Hållbar digitalisering
Nu är konstruktionsarbetet för drönarleveranser igång. En första insats berör hur framtidens leverans av lagade måltider kan gå till med drönare. Hur ett enkelt tillbehör förvandlar ett standardfönster till en säker leveransmottagning för drönare. Lagerutrymmet i Droneport maximeras för att effektivt hantera ett distributionscenter för e-handel. Villkoren för sortering och lagring av varor beror på produkternas art. Systemet möjliggör automatiserad orderplockning i realtid samt automatiserad sortering.

Drönartransporter med lokala fördelar
Den 27 september anordnas ett speciellt uppkopplat seminarium som beskriver skillnaden mellan en lokal flygplats och en Droneport i framtidens leveranser med drönare.

Ta del av branschens förslag kring hur

  • lagerdepåer kan utvecklas vid flygfält, shoppingcentra och livsmedelsbutiker

  • bostadsanpassningar med enkla lösningar ger digital och fysisk säkerhet dygnet runt

  • hela transportkedjan med drönare ger säkra leveranser i alla delar av landet.

Samordning blir ett tydligt fokus när e-handel ska förlängas med hållbara transporter. Exempelvis hur samordning mellan kommuner och regioner kan bidra till en utbyggd kapacitet. Hur en samordnad digital kvittering säkrar att beställda varor når rätt mottagare.

Flygningar säkras av en uppsättning system som varje drönare utrustas med – exempelvis fallskärm och manuell drift.

Framsteg inom mjukvara och UTM-system tillåter upptäckt och undvikande av hinder, och möjliggör optimala flygvägar.

Anpassade infrastrukturer, som smarta brevlådor eller speciella fönster, tillåter säker hemleverans, särskilt i tätorter.

På så sätt kan hela landet täckas genom ett nätverk av nav och Droneports, vilket ökar snabbhet och tillförlitlighet för leveranser, och underlätta tillgången till varor och tjänster för alla. Drönartransporter förbrukar i de flesta fall mindre energi och blir därför både hållbara och klimatsmarta.

Lokala behov och drönarteknik
Under seminariet den 27 september deltar representanter från flygplatser, handelns organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om möjligheten med rikstäckande drönarleveranser.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.