Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
F21b3312 0f1f 44cc a8a0 41b076f82646
Sandvikens kommun deltar i projektet 5G i byggnad, med ett trygghetsboende som är färdigt för inflyttning redan i augusti 2020. Projektet fokuserar på en bred användning av 5G och syftet är att projektet ska kunna utgöra en mall för framtida trygghetsboenden.

Projektet 5G i byggnad samlar mobiloperatörer, fastighetsbolag, teknikleverantörer, teknikkonsulter, landsting och kommuner.

Kommunens fastighetsbolag Sandvikenhus har projekterat det nya trygghetsboendet. I förberedelserna har en fokusgrupp inbjudits för att ge förslag till det nya boendet. Även PRO och SPF har aktiverat sina medlemmar inför projekteringen.

Redan våren 2017 startades en arbetsgrupp inom PRO:s lokalavdelning i Järbo med syfte att bland annat bevaka boendefrågor inom föreningens intresseområde. Gruppen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på det trygghetsboende som Sandvikenhus nu bygger. Bidragen från PRO har bland annat varit att utreda möjligheterna att använda solpaneler som fasadbeklädnad. Från SPF har förslagen bland annat berört behovet av Wi-Fi.

VD för Sandvikenhus, Stefan Lundqvist, och marknadsstrategen Cecilia Book-Partanen har lett arbetet med den fokusgrupp som har tagit fram underlaget till det nya trygghetsboendet.

Fokusgruppen har lyft fram frågor som ensamhet och behovet av genomtänkta tekniska lösningar. Med ökande ålder kan behovet öka att få vara tillsammans med andra människor. Därför handlade fokusgruppens förslag mycket om gemensamma utrymmen. Mindre rum där 6-8 personer kan träffas och en anslagstavla med kommande aktiviteter. Ett gemensamt bibliotek där även de egna böckerna kan få plats, för andra hyresgäster som vill läsa. I lägenheterna ska köken vara välplanerade med exempelvis ugn i arbetshöjd, för att slippa böja sig ner.

I juli 2019 stod stommen till byggnaden klar. Hela bottenvåningen kommer att bestå av allmänna ytor och det nya trygghetsboendet förses med många moderna tekniska lösningar.

Golvvärme läggs i hela byggnaden och solpaneler installeras på taket. Det kommer att vara ledljus på golvet vid badrummet. Postboxar och informationstavlor monteras i entrén och det kommer att finnas möjlighet att ladda permobiler. Funktionskraven i Boverkets byggregler kommer att vara uppfyllda.

Med projektet 5G i byggnad, läggs nya möjligheter till moderna lösningar i ett livslångt boende. Sandviken Energi deltar med ett energifokus. Siemens och Tele2 samverkar i integrationen av mobil 5G-uppkoppling av smart digital välfärdsteknik.
Integrationsplattformen möjliggör att fler teknikleverantörer enklare kan upphandlas och inkluderas. Alleato bidrar i projektet med system för vård av multisjuka äldre - vård i hemmiljö med 5G som kommer att bli allt viktigare för en hållbar sjukvård. Poseidon bidrar med en uppkopplad intelligent dusch - som introducerar ökad personlig integritet och ökad kostnadseffektivitet i boenden för äldre. Även den intelligenta duschen kommer att ha sensorer uppkopplade för ökad säkerhet och trygghet. Infranetföretaget Eltel deltar i 5G-projektet med aspekter som berör installation, drift och service av den gemensamma 5G-installationen.

Alleato och Poseidon deltar också i utställningen under seminariet Ny teknik i äldreomsorgen den 17 oktober. Där presenteras också projektet 5G i byggnad. Mer information finner du i programmet via länken nedan:
 
Klicka här för att ladda ner programmet

Den del av programmet som omfattar teknik har ett speciellt fokus kring uppkopplad välfärdsteknik med 5G.