Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Bb31fbf8 ab60 7f81 3b52 5e1261953975
Hösten 2021 – utveckling av samhällslösningar
Klimatet, pandemin, åldrande befolkning och ökad digitalisering. Sverige delar stora utmaningar med alla länder världen över.

Det är därför logiskt att gemensamma lösningar utvecklas. Det är naturligt att enas om en standard som alla kan följa. Då spar alla länder tid och pengar och medborgarna kan uppnå en högre livskvalitet och hållbarhet mycket snabbare.

För Användarföreningen kommer hösten 2021 att kännetecknas av systemutveckling med standardisering och cybersäkerhet.

Det blir uppstart av internationella projekt som omfattar pandemiövervakning, hemmonitorering, välfärdsteknik och hållbara transportsystem med samordning mellan kommuner, regioner och andra länder.

Cybersäkerheten i första rummet
Satsningarna inom EU inramas av högsta möjliga cybersäkerhet. Den 9 november genomförs därför ett seminarium om NIS 2-direktivet, som lanserar ramverket till EU-kommissionens syn på cybersäkerhet. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom offentlig förvaltning.

5G ger maximal cybersäkerhet
Samtidigt fortsätter satsningen på 5G, även det i linje med EU-kommissionens hållning när det gäller cybersäkerhet. 5G utgör ryggraden i Europas digitalisering och utvecklas nu i syfte att koppla andra ekosystem till standarden. Drönare är ett sådant exempel.

Trendmonitorering avlastar primärvården
Med 5G möjliggörs trendmonitorering både inomhus och inomhus på säkrast möjligaste sätt. Det gör det möjligt att skapa långa mätserier med flera variabler som ger underlag för att bedöma och motverka ohälsa tidigare. Besparingen i Sverige uppgår till 30 miljarder per år.

Digitaliseringen är central för att Sverige ska kunna klara välfärden. Av samma skäl måste digitaliseringen vara cybersäker. Därför har Användarföreningen ett tydligt fokus för höstens arbete – 5G och cybersäkerhet.

Välkommen tillbaka från sommarledigheten!