Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Fe628452 dc4c aa41 4723 5bfd4b2fd438
5G i covid-19-sal
Planen för en 5G-uppkopplad IVA-sal börjar nu ta form. Det projekt som började på Rosenlunds sjukhus i Stockholm under våren 2019 har nu engagerat såväl sjukhuspersonal som globala medtech-bolag.

Innovationsledningen på Tiohundra i Norrtälje har deltagit i den avslutande diskussionen om fördelarna med 5G i en IVA-sal.

Kablagefritt
Genom att förse olika enheter med 5G chipset så kan kablarna undvikas i större utsträckning. De enheter som ingått i arbetet är en sjukhussäng med en uppkopplad madrass, en ventilator, monitorer samt larmsystem. 

Arbetsgruppen har skrivit en sammanfattning av fördelar, utmaningar och viktiga perspektiv med 5G inomhusnät i sjukhussal:
 
Fördelar
 • Hygien, lättare att hålla ytor rena
 • Mobilitet, lättare att röra sig runt patienten och att förflytta patienten
 • Tidsbesparande genom snabbare arbetssätt
 • Lättare att växla funktionalitet på ett rum
 • Lättare att koppla upp apparatur/utrustning
 • Möjligheten till beslutsstöd
 • Kommunikation mellan mobil personal och personal på enhet/klinik
 • Tystare miljö
En kablagefri IVA-sal medför också utmaningar. 5G är visserligen redan lanserat av EU-kommissionen som ryggraden i Europas digitalisering men eftersom det är en ny standard så kommer det att bli parallella arbetssätt och systemlösningar de närmaste åren. 

Utmaningar
 • Wi-Fi-uppkopplingar är vanligt på sjukhusen 
 • Det finns inga standardiserade lösningar
 • Tillit och tilltro till kabelfri apparatur/utrustning behövs
Det blir därför viktigt att börja arbeta med testinstallationer på sjukhusen, där leverantörer kan vara med och testa ny teknik och där personalen kan börja träna på nya arbetssätt. En sådan testarena byggs nu på Danderyds sjukhus i norra Stockholm.

Viktiga perspektiv
 • Att arbeta proaktivt
 • Patientsäkerhet
 • Frigöra mer tid för patienten.
Runt årsskiftet blir visionerna verklighet i den planerade testarenan på Danderyds sjukhus. Då kan perspektiven börja omsättas i verkliga tester, med personal och leverantörer.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!