Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
28a15aae 4a6d 8f81 be10 3ca763940f73

På den internationella sensormarknaden inom MedTech är det produkter för distansdiagnostik som visar den största ökningstakten. Det är goda nyheter för svensk välfärd. Det åldrande samhället kommer att få allt bättre verktyg för att skapa ett tryggt kvarboende och en tillförlitlig hälso- och sjukvård.

Monitorering med fler variabler
Det är multisjuka äldre som konsumerar mest välfärdsinsatser. Därför är en viss kategori sensorer och monitorer mest angelägna – sådana som mäter ett flertal variabler som exempelvis EKG, temperatur, syresättning, blodsocker och kroppsposition. Fram till 2027 kommer marknaden att få ett fördubblat utbud av just den typen av medicinsk utrustning. I kombination med system för egendiagnos samt konsultationer på distans skapas formerna för framtidens uppkopplade välfärd.

Distansdiagnostik ökar fyrfalt
Marknadens utbud av sensorer och monitorering inom distansdiagnostik kommer att nära fyrdubblas fram till 2027. Det åldrande samhället är som bekant en global utmaning, vilket förklarar de stora satsningar på utveckling som nu MedTech-bolag världen över investerar i. Nya system för distansdiagnostik ger kvarboende brukare en större möjlighet att leva sitt vanliga liv i sin hemmiljö. Med ett större inslag av oberoende.

Konsultationer på distans – 5G
Framtidens välfärd kommer även att omfatta ett ökande inslag av två andra närliggande delar. Dels egendiagnos och rådgivning. Dels konsultationer på distans. Den form av Teams-möten, Skype-möten och Zoom-möten som vi har vant oss vid, kommer även att få nya former inom bara några år. 5G erbjuder redan nu en ökad kapacitet för att rymma säkrare överföring av patientrelaterade konsultationer. Samtalet mellan läkare och patient måste givetvis vara säkert. Samhällsnät för samhällsviktiga organisationer blir en viktig förutsättning för att skapa tillgänglighet och end-to-end-säkerhet.

EU-kommissionen satsar på 5G
EU-kommissionen lanserar 5G som ryggraden i Europas digitalisering. Hälso- och sjukvård lyfts fram som ett fokusområde. I RRF-paket blir 5G ett av sju flaggskeppsinitiativ, med historiskt stora finansiella satsningar. Den första 5G-utlysningen stänger i mars och uppgår till hela 2,7 miljarder kronor. Det är Connecting Europe Facility (CEF Digital) som står värd för utlysningen. Denna första satsning på 5G kan jämföras med den satsning på Wi-Fi som CEF gjorde under tre år (2018-2020) om blygsamma 120 miljoner euro.

Under 2022 kommer Användarföreningen att anordna seminarier som ger användbar information om ny teknik och finansiering.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi önskar fortsatt intressant läsning under 2022!