Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
C20c05f6 d40e 00fd 717c 5c7f6d393220

Minska smittspridningen!
Hur smittsäkra kan svenska seniorers bostäder bli? Hjälp forskare att utvärdera!

Det seminarium om Teknik för rumsdesinfektion som genomfördes den 14 oktober, skapade ett stort intresse för kompletterande metoder som inte är skadliga för omgivningen.

Nu inleds därför ett forskningsinitiativ med två delar med det blålila ljuset:

  • Social studie

  • Klinisk studie

Deltagare är främst kommuner där två boenden kan jämföras. Det ena boendet ska utrustas med blålila ljus. Det andra boendet, som forskarna senare jämför med, ska inte ha installationer med det blålila ljuset.

Den kliniska forskningen utförs av Institutionen för kliniska vetenskaper vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Antibiotikaresistensen ökar
Bakgrunden till forskningsinitiativet är att det behövs kompletterande åtgärder för att stoppa ökningen av antibiotikaresistenta bakterier. Om ingenting görs, beräknas kostnaderna för samhället att uppgå till 4 miljarder år 2030 och hela 15 miljarder år 2050. Eftersom det också handlar om en försämrad livskvalitet för många människor, är det angeläget att studera kompletterande åtgärder. Kostnaderna för kompletterande åtgärder är dessutom betydligt lägre än de ökade samhällskostnaderna.

Mer kunskap behövs
För att samhället ska kunna erbjuda säkra bostäder, behövs kunskap om hur kompletterande desinficerande åtgärder kan byggas in i svenska sjukhus, boenden, lägenheter, radhus och villor. Det är denna nya kunskap som ska tas fram i forskningsinitiativet.

Mikrobiologiskt säkra bostäder är något som berör oss alla och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med. Ju fler som medverkar från olika delar av landet, desto bättre underlag får forskarna, betonar projektgruppen med Bengt Simonsson, tillika tekniksamordnare för Användarföreningen, Campus KTH.

Montage i badrum
I forskningsprojektet monteras en rörelseaktiverad armatur i badrummet. Armaturen har kapacitet att desinficera exempelvis badrum på ett personsäkert sätt i en bostad där den boende har smittats med resistenta bakterier. Armaturen ska dels bidra till att avdöda patogener i de aerosoler som bildas vid toalettspolning, utandning, duschning och vattenspolning. Bakterier som e.coli är bara några mikrometer (1-2 µm) stora och kan därför uppehålla sig i flera timmar i en aerosol med hjälp av luftvirvlarna i ett badrum. Armaturen ska även avdöda patogener på ytorna i badrummet. Det är patogener dels från aerosoler som landat på ytorna, dels patogener överförda från beröring av boende, besökare och personal.

Vill du hjälpa till?
Det behövs många deltagande kommuner för att kunna genomföra forskningsprojektet. Den nya kunskapen kan användas för att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens så att fler äldre personer kan leva självständiga, aktiva och goda liv i vanliga bostäder.

Maila info@teknikmarknad.se och anmäl intresse om just din kommun vill delta. Du kan också få information om projektets bakgrund och syfte samt beskrivning av tidigare forskning.