Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Af366d9a 7d0b bfb6 78e4 e16f7d69e67b
4G möter 5G
Snarkmasken är en av de enheter som ingår i satsningen på 5G till skärgårdsöar via Nackamasten. Det blir därmed en spännande blandning av 4G och 5G. Den snarkmask som deltar har en 4G-uppkoppling men blir uppkopplad till det 5G-nät som Teracom tillhandahåller.

Bättre hälsa
En snarkmask kan behandla en vanligt förekommande störning i nattsömnen. Obstruktiv sömnapné är en allvarlig sömnstörning som annars har visat sig vara svår att bota. En effektiv behandling har många fördelar för den person som lider av sömnapné. Användning av snarkmask minskar risken för flera allvarliga medicinska problem och även för olyckor. Det hjälper också till med en bättre nattsömn, ett bättre humör och mer energi på dagarna. En god sömn ger en bättre livskvalitet.

Uppkoppling bidrar till ett hållbart samhälle
Snarkmasken behöver tillsyn och service regelbundet. Med distansservice via 5G-nätet slipper användaren åka med enheten till serviceverkstaden i Solna – i detta fall en resa tur och retur på 7 mil. Med uppkopplad medicinsk teknik i hemmet bidrar projektet därför till ett mer hållbart samhälle.

5G ger End-to-End-säkerhet
5G ger många fördelar jämfört med exempelvis Wi-Fi. Den viktigaste fördelen är att 5G-sensorer har tio gånger bättre batteritider än motsvarande enhet med Wi-Fi. 5G fungerar både inomhus och utomhus. Batteritid och utomhusanvändning utgör väsentliga faktorer när det gäller sensorer för e-hälsa. E-hälsa ska ju fungera både inomhus och utomhus på ett säkert sätt. 5G ger framför allt en högre End-to-End-säkerhet, med en dedikerad frekvens, kryptering och möjlighet till dedikerade nät i nätet. En viktig aspekt för välfärden. I synnerhet när flera lagrum är involverade i samma projekt – socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen samt den kommande lagstiftningen från NIS 2-direktivet. Specifika krav ställs på cybersäkerhet och datalagring när det gäller realtids patientdata. Här har 5G tydliga fördelar jämfört med exempelvis Wi-Fi.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!
 
Med vänlig hälsning,