Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
E7df63ba b5d1 7098 39ee 62c2f16b31c2

Området välfärdsteknik kommer att ha ett specifikt fokus på säkra badrum under 2022. Inte minst med avseende på möjligheten till ett oberoende liv med minimerad smittrisk. Här har ny teknik en stor framtida betydelse – utöver basala insatser som städning och desinfektion.

Antibiotikaresistens kostar
Svenska myndigheter uppskattar att kostnaderna för antibiotikaresistens kommer att belasta samhället med enorma belopp. Från måttliga 250 miljoner kronor år 2018 till 4 miljarder år 2030 och hela 15 miljarder år 2050. Eftersom det också handlar om en försämrad livskvalitet för många människor, är det angeläget att studera kompletterande åtgärder.

Digitalisering i badrummet
Badrummet är ett av de mest centrala rummen inom vård och omsorg. Här samsas personlig integritet med krav på renhet och desinfektion samt rimliga arbetsförhållanden. Nya lösningar behövs för att äldre ska kunna leva ett mer oberoende liv. Samtidigt behövs kompletterande teknik för att minska smittspridning.

Studier visar att de multiresistenta bakterierna ofta sprids via ytor som människor vidrör ofta. En dusch som är automatiserad och minskar vidröring kan alltså bidra till att minska smittspridning. Det mest centrala är givetvis den personliga integriteten. Bilden ovan visar Poseidon, världens första hygienrobot – en duschlösning utvecklad av Robotics Care AB med stöd från bland annat Robotdalen. Duschlösningen är ett innovativt, medicintekniskt hjälpmedel som på ett unikt sätt hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien.

Teknik som komplement
De tekniklösningar för rumsdesinfektion som presenteras ska inte ersätta konventionell städning och desinfektion. Spritning och god handhygien ska även fortsättningsvis vara självklara inslag inom vård och omsorg. Omsorgens utmaning är samtidigt att personaltätheten inte ökar. Ny teknik ska komplettera goda rutiner i syfte att ytterligare minska risken för smittspridning. En ökning av exempelvis antibiotikaresistensen i samhället bör givetvis mötas med utökade åtgärder. Därför är ny teknik ett välkommet komplement till konventionella rutiner.

Mer kunskap behövs
För att samhället ska kunna erbjuda säkra bostäder, behövs kunskap om hur kompletterande desinficerande åtgärder kan byggas in i svenska sjukhus, boenden, lägenheter, radhus och villor. Det är denna nya kunskap som ska tas fram i det forskningsinitiativ som inleds med Lunds Universitet under våren. Forskningsinitiativet omfattar flerpatientsrum på sjukhus, badrum på särskilda boenden samt toaletter i simhallar.

Vill du vara med?
Det behövs många deltagande kommuner för att kunna genomföra forskningsprojektet. Den nya kunskapen kan användas för att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens så att fler äldre personer kan leva självständiga, aktiva och goda liv i vanliga bostäder.

Forskningsprojektet utförs i enlighet med det som kallats F&U-undantaget enligt LOU, vilket innebär att tekniklösningen kan direktupphandlas av deltagande organisationer.

Maila info@teknikmarknad.se och anmäl intresse om just din kommun vill delta. Du kan också få information om projektets bakgrund och syfte samt beskrivning av tidigare forskning.

Under 2022 kommer Användarföreningen att anordna seminarier som ger användbar information om ny teknik och finansiering.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi önskar fortsatt intressant läsning under 2022!