Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
E2c61e71 2219 1e14 6793 8bf5cbd51e85

Välfärdsteknik i glesbygd
Teknikutvecklingen i låg tätortsgrad skapar ett behov av en Integrationsplattform för digitalisering. Det blir ett tema för det uppkopplade seminariet den 8 november. Seminariet belyser hur kommunöverskridande mobilnät via högmaster möjliggör en samordnad infrastruktur med 5G och integrationsplattformar.

Drönarleveranser i glesbygd
Självkörande drönare möjliggörs genom mobil kommunikation via högmaster och satellit under färd. 5G-uppkopplade system tillgodoser att rätt försändelse hanteras med hög säkerhet från lager till slutdestination.

Hållbar digitalisering
Drygt 300 meter höga master ser till att en radie på sex mil får bredband via luft. Det innebär att extrem glesbygd som Stockholms skärgård och Norrbottens inland kan skapa digitala oaser i samhällen som fram till nu varit vita fläckar på bredbandskartan – med bristande mobiluppkoppling. Med samordnade 5G-nät mellan region och kommuner, skapas nya möjligheter till samordnade integrationsplattformar. Det ger en enklare och mer kostnadseffektiv hantering av drönartrafik, distansdiagnostik och välfärdsteknik.

Drönartransporter med lokala fördelar
Den 8 november anordnas ett speciellt uppkopplat seminarium för frågan om samordnade nät.

Ta del av branschens förslag kring hur

  • högmaster möjliggör säkra drönarleveranser i alla regioner

  • samordnade 5G-nät ökar cybersäkerheten i regioner och kommuner

  • en samordnad teknik skapar fler möjligheter till större samhällsnytta

Samordning blir ett tydligt fokus när e-handel ska förlängas med hållbara transporter. Exempelvis hur samordning mellan kommuner och regioner kan bidra till en utbyggd kapacitet. Hur en samordnad digital kvittering säkrar att beställda varor når rätt mottagare.

Lokala behov och drönarteknik
Under seminariet den 8 november deltar representanter från flygplatser, handelns organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om möjligheten med rikstäckande drönarleveranser.

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Årets upplaga an Ny teknik i äldreomsorgen har den nya Socialtjänstlagen som huvudsakligt tema. Under seminariet den 20 september deltar representanter från myndigheter, regioner, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om den teknik som mäter upp till nya Socialtjänstlagen – med fokus på förebyggande insatser.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.