Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
31d229e2 022f 4530 8dba 6a113b2c88af
På utflykt utan personal. 5G-uppkopplade transporter kommer att bli ett allt vanligare inslag i samhället. Även inom framtidens äldreomsorg. Obemannade transporter av livsmedel, post och medicin är givna möjligheter. Men att bara komma ut i vårsolen kan vara en stor vinst i ett välfärdssamhälle. På KTH pågår utveckling inom en rad olika transportformer.
 
Ofta lyfts den minskande personaltätheten fram som skäl till att digitalisering inom äldreomsorgen är nödvändig. Användarföreningen menar att det är en ökad livskvalitet som måste vara målet och drivkraften. Sverige har alltid varit ett land som har stått upp för välfärden. Socialtjänstlagen vill mer än att bara nöja sig med grundläggande levnadsbehov.
 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas aktiva deltagande i samhällslivet.
 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

 
När ny teknik kommer är det samhällets roll att anpassa sig. Ansvaret ligger enligt lagtexten på Sveriges kommuner. Därför erbjuder Användarföreningen nu samtliga svenska kommuner att vara med i utvecklingen av äldreomsorgens framtida transporter.
 
De kommuner som väljer att delta, tar en aktiv roll i att föra in svensk äldreomsorg i ett nytt skede och får först vara med att testa de transportlösningar som utvecklas.
 
Projektet kommer att drivas årsvis. I årsavgiften 24 000 kronor ingår deltagande i Användarföreningen. Deltagandet möjliggör att information kan inhämtas om det senaste inom äldreomsorgens teknikutveckling – inklusive utvecklingen inom 5G.
 
De nordiska länderna ingick ett fördjupat samarbete om 5G i samband med statsministermötet i Örnsköldsvik den 23 maj 2018. En avsiktsförklaring som slår fast de nordiska ländernas vision presenterades av de fem statsministrarna.
 
Den nordiska regionen är en av världens mest innovativa regioner. Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen. Det skapar jobb och välstånd i våra länder, sammanfattade statsminister Stefan Löfven i maj 2018.
 
2020 blir alltså ett viktigt år för introduktionen av 5G i Sverige. PTS auktionerar 5G-frekvenser i oktober 2020. Detta blir också startpunkten för operatörernas utbyggnad. Parallellt pågår en rad spännande projekt i Sverige. Projekt som kommer att presenteras i samband med Vitalis.  
 
Användarföreningen erbjuder också stöd till regioner och kommuner - exempelvis med planeringen för installation av 5G-nät i trygghetsboenden och allmännyttans bostadsfastigheter.
 
Kontakta gärna Användarföreningen för mer information om projektet med självkörande fordon.