Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
0d919029 ec65 48f2 b681 11da08297494
Distansvård för multisjuka äldre, mobilt uppkopplade hjälpmedel samt mobilt uppkopplad rehab- och medicinsk utrustning. Det blir utvecklingsagendan på Rosenlunds sjukhus i Stockholm, testbyggnad i projektet 5G i byggnad i Region Stockholm. I byggnaden finns en rad spännande verksamheter som har behov av mobil digitalisering. Till detta planeras även uppkopplad fastighetsteknik.

Av personer som är 85 år eller äldre är det nästan 60 procent som har två eller fler kroniska sjukdomar. Multisjuklighet är därför centralt i projektet.

Äldre medborgare med multisjuklighet utgör en speciell utmaning för Sveriges vårdsystem. Vårdsystem är traditionellt uppdelade efter disciplin och administreras av olika myndigheter. Personer med multisjuklighet skickas ofta mellan olika specialister, allmänläkare, akutmottagning och hemtjänst. Det ideala vore att göra en sammanvägd individuell bedömning av hela behovsbilden.

Den teknik som nu planeras för framtiden måste därför bli bättre på att tillhandahålla hälsodata för fler parter. Det handlar om att kunna leverera vård för multisjuka äldre på trygghetsboenden, i kvarboenden och givetvis på landstingens olika mottagningar. Det är mobilt uppkopplade sensorer som mäter och levererar hälsodata i ett helhetsperspektiv.

Helhetslösningar möjliggör individualiserad vård utanför vårdmottagningar i enskilda människors vardag. Exempelvis patienter med kol, diabetes, hjärtsvikt och andra kroniska diagnoser. Fram till idag har många tekniska förutsättningar saknats för att möjliggöra en komplett vård i hemmet. Sensorer, data och högupplösta monitoreringssystem kan inte fungera som en helhet utan exempelvis en effektiv och standardiserad datauppkoppling.

Integrationssystem med monitorering och analys har använts inom industrin i flera sekel. Därför kommer projektet 5G i byggnad att använda industrin som förebild i Rosenlunds sjukhus. I inledande projektmöten deltar Ericsson, Siemens, Schneider Electric och ABB. Aktörer som är världsledande inom industriell integration, multivariabel analys och monitorering. Med erfarenheter från komplexa industriapplikationer med tusentals mätpunkter – med höga krav på tillgänglighet. Därtill med erfarenhet inom avancerade medicinska applikationer.

Under seminariet Ny teknik i äldreomsorgen den 17 oktober presenteras projektet 5G i byggnad. Mer information finner du i programmet via länken nedan:
 
Klicka här för att ladda ner programmet

Den del av programmet som omfattar teknik har ett speciellt fokus kring uppkopplad välfärdsteknik med 5G.