Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
C0610b77 aa5b 410d 9b63 48d49a7b7ca2
Hemmonitorering med fokus på patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.
Det blir bidraget till Verklighetslabbet Stureby från Användarföreningens utvecklingsgrupp med skärgårdskommuner i samverkan med Region Stockholm. Teracom deltar i diskussionerna och säkerställer att både patientdatalagen säkras och att de fyra operatörerna får tillträde.

Verklighetslabbet Stureby är en testverksamhet och testutvecklare som ägs av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Verklighetslabbet använder sig huvudsakligen av Stureby vård- och omsorgsboende som sin testbädd för olika projekt. 

Arbetet med skärgårdskommunerna omfattar en stor variation av uppkopplad teknik. Det är trendmonitorering för multisjuka äldre, uppkopplade hjälpmedel, välfärdsteknik samt bostads- och samhällsanpassningar som ökar möjligheterna till ett mer oberoende liv. Teknik som Verklighetslabbet Stureby till delar redan arbetar med och kan medverka till att vidareutveckla.

Teracom ger nya möjligheter
För att kunna använda all denna teknik kommer det att behövas digitala oaser på olika ställen i skärgården, där det idag inte finns vare sig framdragen fiber eller tillräcklig mobil uppkoppling. Precis som i Norrlands inland finns det områden där marknadens aktörer inte har sett tillräcklig lönsamhet i att bygga mobil täckning. Därför förs diskussioner med Teracom, som har ett utvidgat uppdrag sedan ett drygt halvår tillbaka. I augusti 2020 beslutade regeringen att utvidga Teracoms uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Det innebär att Region Stockholm och skärgårdskommunerna, inom sina samhällsviktiga verksamheter sjukvård och äldreomsorg, nu kan hitta lösningar som Teracom kan leverera med sin unika infrastruktur, exempelvis Nacka-masterna. Samtidigt kommer givetvis de fyra mobiloperatörerna att kunna bjudas med, i syfte att möjliggöra mobil uppkoppling för operatörernas egen kundkrets där så efterfrågas. En möjlighet som blir aktuell såväl på skärgårdsöar, i sjukhus och äldreboenden. I ett kommande steg kan även skyddsobjekt vara aktuella, liksom kommunalt ägda offentliga lokaler med omfattande säkerhetsföreskrifter. 

Låg tätortsgrad tar täten
Behovet av att kunna distansövervaka multisjuka äldre är givetvis större när avstånden är stora. Därför är det logiskt att den tekniska utvecklingen inleds i låg tätortsgrad, exempelvis i skärgårdskommunerna. När tekniken finns framtagen, kan mer stadsnära kommuner dra nytta av möjligheterna. Teracom intensifierar nu investeringarna i innovation, tillgänglighet och prestanda i ett övervakat samhällsnät med hög säkerhet och robusthet. Användarföreningen arbetar för att hitta samverkansmöjligheter med de fyra mobiloperatörerna i projektet 5G i byggnad. Diskussionerna syftar till att så många parter som möjligt ska kunna ta del av en utbyggd digitalisering med 5G.

Tillsammans med deltagande teknikleverantörer kommer två förslag till integrationsplattform att presenteras. Förslagen kommer att följa EU-kommissionens ambitioner med multivariata systemlösningar – med variabler både från fastighetsteknik och lösöre. Även med koppling till journaler. Därför är också Stockholms stad intresserad av en samverkan kring artificiell intelligens (AI).

Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 21 september kommer att beskriva det senaste från arbetet med Teracom och med trendmonitorering. 

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!