Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
26255b5a fb94 4bca 9b75 7af30aa5bc35
Professor Emeritus Tore Larsson vid KTH har haft en stor betydelse under tillblivelsen av Användarföreningen. Tore Larsson är upphovsmannen till begreppet Care Traffic Control, ett begrepp som nu börjar förverkligas på allvar. Som en del av begreppet Livslångt boende tar denna lokala vårdledning ansvar för alla vårdkedjor. Det som regeringens utredare kallar den digitala revolutionen. Användarföreningen utvecklade Larmcentral 2.0 som den tekniska konsekvensen, med kommunikation som fungerar skarvlöst både inomhus och utomhus – givetvis med 5G.
 
Redan 2008 byggde Tore Larsson upp Centrum för Hälsa & Byggande på KTH, ett forskningsområde med testlägenhet i full skala för framtidens boende. Silverköping kallades idealsamhället där segregation som social princip var avskaffad. Där bor äldre medborgare inte längre i avgränsade byggnader och områden. Äldre medborgare bor integrerat i samhället med stöd av standardiserade lösningar. Alla bostäder fungerar som äldreboende i Silverköping. Då kan fler bo kvar hemma längre.
 
Livslångt boende i Silverköping utgör ett genomtänkt koncept med en mängd av möjliggörande lösningar som nu introduceras på riktigt.
 
Här finns teknik för egenvård som möjliggör tester, prover, medicinering och kontakter med vårdpersonal – hemma. Här finns distribuerad primär- och äldrevård med personlig service, tillsyn, primärvård och hemtjänst – i bostaden. Här finns en inkluderande ergonomi med funktion och design som passar så många användare som möjligt samtidigt.
 
Den lokala vårdledningscentralen blir gemensam för alla vårdkedjor. Här ryms en direktkontakt med alla vårdmottagare, larmsystem och vårdgivare. Här ryms medicinska och administrativa data, mätdata och journaldata. Härifrån utgår styrning av vårdinsatser och tillsyn av patienter. Härifrån skapas den samordning, kvalitetssäkring och tillgänglighet som möjliggör ett tryggt kvarboende.
 
I den testlägenhet som KTH byggde upp i Haninge söder om Stockholm, skapades bostaden som en plats för boende och omvårdnad. Testlägenheten utformades med olika kategorier av tekniska lösningar som nu blir verklighet i en rad olika skepnader.
 
Ett urval av dessa delar kommer att presenteras på Teknikparken i Gävle den 6 oktober. Sensornätverk kopplade till fastighetens telemetri (styr- och regler). Beslutsstöd för partner, anhörig, omvårdnad, service samt för sjukvård i hemmet. Trygga och säkra badrum med automatiska hygiensystem.
 
Den nya tekniken möjliggör också demensvård i hemmet med integrerade kognitiva supportsystem, sensorer och monitorer, bildtelefon med simultan kontakt, decentraliserad personlig service och familjestöd.
 
Nu har alltså Larmcentral 2.0 blivit verklighet i samarbete med Siemens Healthineers. Den 6 oktober 2020 kommer den första presentationen av en heltäckande integrationsplattform att presenteras på Teknikparken i Gävle – lagom till 5-årsjubileet. Med kommunikation som fungerar skarvlöst både inomhus och utomhus – givetvis med 5G. Silverköping ligger inte alls långt borta. Det kan vi tacka Tore Larsson för.
 
Att behovet av en omfattande digitalisering finns i Sverige slog regeringens utredare Göran Stiernstedt fast 2019 i sitt betänkande till regeringen. ”Den digitala revolutionen behöver ett brett genomslag i vården och bli en mer integrerad del i all hälso- och sjukvård” (SOU 2019:42).
 
Nu är det ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Den 10 november 2020 är det introduktion för 5G i Sverige. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl kommuner som regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med äldreomsorgens teknikutveckling i framtidens anda – där just 5G har en central funktion.
Hör av dig om just din kommun vill vara med.
 
Välkommen till en spännande fortsättning!