Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
4f161b82 fe82 4429 93e9 bafa1fe3e6fe
Light My Way
Sveriges befolkning blir allt äldre. Mellan åren 2018 och 2035 väntas antalet 80-åringar öka med 76 procent, vilket innebär att vi går från 500 000 individer till närmare 890 000.
 
Det är naturligtvis glädjande att vi lever längre även om det kan innebära en del hälsoutmaningar. En sådan är antalet fallolyckor som kommer att öka i takt med populationens ålder, och redan idag är det den vanligaste orsaken till skada bland personer över 60 år.
 
Skadan kan vara lindrig till allvarlig och kan innebära att man blir beroende av andra, försämrad livskvalitet eller, om det är riktigt illa, leda till dödsfall.
 
Med produkten Light My Way från Bellman & Symfon kan man med relativt enkla medel minska fallriskerna när man går upp på natten.
 
Sängsensorn ansluter helt trådlös till Light My Way-systemet. Den kalibreras automatiskt efter specifika sängförhållanden, aktiveras när personen kliver ur sängen och tänder lamporna i sovrum, hall och badrum.
 
Om du vill veta mer om Light my Way har du möjlighet den 17 oktober, då det blir traditionsenligt seminarium på KTH – Ny teknik i äldreomsorgen.
 
Det blir då fokus på de två mest centrala resursfrågorna när det gäller utvecklingen av vården och omsorgen. Människa och teknik – tillgången till utbildad personal och användningen av ny teknik för att klara de ökande behoven med en åldrande befolkning, däribland ökade fallskador. Light My Way med trådlös uppkoppling representerar utbudet av smart digital välfärdsteknik och visas upp under eftermiddagens rundvandring.
 
Klicka här för att ladda ner programmet
 
Den del av programmet som omfattar teknik har ett speciellt fokus uppkopplad välfärdsteknik.
 
Välfärdens framtida kvalitet avgörs av vår förmåga att ta till oss av personella och tekniska möjligheter. Välkommen till ett fullspäckat seminarium på KTH den 17 oktober.