Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
75be42de 993d 2fe6 52f0 d1dc8e7dd60b

Ett utvecklingsområde för 2022 är drönartransporter. Nu utvecklas ett delprojekt för kommuner och regioner som vill forma sina lokala möjligheter med en teknik som får allt större internationell spridning. Drönartransporter gör nu entré i samhällets infrastruktur.

Näringsliv
E-handeln ökade med 40 % under pandemin. Nu utvecklas snabba leveranser som ytterligare ett hot och en möjlighet för butiker exempelvis i centrala lägen i våra samhällen. Drönarleveranser blir ett hållbart verktyg för kommuners näringslivsenheter i projekt som handlar om såväl centrumutveckling som landsbygdsutveckling. Drönarleveranser stärker butikernas konkurrenskraft i förhållande till globala e-handelsjättar. Alternativet är en fortsatt butiksdöd med ökad arbetslöshet inom handeln, vilket drabbar ungdomar, utrikes födda och kvinnor.

Socialtjänsten
Drönarleverans av livsmedel samt varma och näringsrika måltider blir en ny möjlighet när andelen 80-plussare ökar. Med drönare får hemtjänsten ett nytt verktyg som kan skapa ökat oberoende, ökad livskvalitet och bättre hälsa. En nylagad varm måltid ger mer vällust och ett högre näringsinnehåll än en djupfryst rätt i mikrovågsugnen. Drönarleveranser inom hemtjänsten skapar också nya möjligheter för lokala kockar att bidra. Drönarleveranser av livsmedel, post och paket, ger kvarboende brukare en större möjlighet att leva sitt vanliga liv. Med ett större inslag av oberoende.

Hemsjukvård
Äldre och personer med funktionshinder är beroende av andra för att säkra tillgången av mediciner och medicinsk utrustning. Med en liten transportdrönare och ett centrallager kan ett mer oberoende liv skapas i tider då personaltätheten inte tycks öka. För kommunens hemsjukvård blir drönartransporterna ett välkommet inslag för att leva upp till lagtexten. För brukarna blir drönarleveranserna ett sätt att uppnå en ökad grad av oberoende och ökad trygghet. Med en smart bostadsanpassning levererar drönaren paketen in genom ett fönster – med digitala och fysiska säkerhetssystem.

Seminarier – kommunala drönartransporter
Under mars 2022 inleds ett omfattande seminarieprogram som samlar expertis och goda exempel som beskriver hur kommuner nu kan komma igång med drönartransporter i lokal tjänst – i stor och liten skala.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Det finns också möjligheter för kommuner att ansluta till det delprojekt som inleds i februari. Delprojektet fokuserar på deltagande kommuners specifika förutsättningar och möjligheter att skapa en infrastruktur i samverkan med lokala partners, i linje med den grundläggande systemteknik som väljs för Sverige i det övergripande flygplatsprojektet, där Swedavia och ett tiotal ickestatliga flygplatser deltar.

Vi önskar fortsatt intressant läsning under 2022!