Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
52a6beb3 c53e 4b8d be83 4edf6788eabd
Teknik och människor.
Det är dessa två huvudinriktningar som Användarföreningen arbetar med för att utveckla realistiska lösningar på de välfärdsproblem som kommer med det åldrande samhället.
 
Under Vitalis i maj 2019 bidrog Användarföreningen därför med två seminarier – dels om 5G och dels om tillgången till välutbildad personal inom vård och omsorg. I höst anordnar Vitalis och Användarföreningen ett gemensamt seminarium om 5G i vård och omsorg, där möjligheterna belyses och utvecklas ytterligare.
 
Användarföreningen stödjer lanseringen av 5G i Sverige.
5G har kommit för att stanna och kommer att innebära ett paradigmskifte för alla samhällssektorer. Allra främst för vård och omsorg. Allra främst för glesbygd.
 
Användarföreningen stödjer lanseringen av kinesiska sjuksköterskor i Sverige.
Bristen på personal de närmaste åren blir akut och krafttag är nödvändiga. Hyrpersonal blir inte en hållbar lösning. Ömsesidiga avtal med andra länder är det realistiska svaret.
 
Ett välfärdssamhälle bygger på mänskliga värden. Därför blir den mänskliga kontakten alltid en kärnfråga när samhället ska ge stöd till de medborgare som har behov. Tekniken blir nödvändiga verktyg för att klara samhällskontraktet. Ofrivillig ensamhet botas med mänskliga möten. Därför måste alltid en satsning på ny välfärdsteknik kombineras med en satsning på att hitta ny personal i takt med att andelen äldre ökar.
 
Om samhället inte lyckas med att hitta ny personal, så kommer kostnaderna för samhället att öka på flera sätt. Ofrivillig ensamhet leder till psykisk och fysisk ohälsa. Detta leder i sin tur till ökade kostnader – för civilsamhället, för socialtjänsten och för sjukvården. Så ser sanningen ut – även internationellt.
 
Kina har ett akut behov av 10 miljoner sjuksköterskor bara inom särskilda boenden. Genom att låta kinesiska sjuksköterskestudenter praktisera i Sverige, löser Användarföreningen ett problem både för Sandvikens kommun och för Kina. Sandvikens kommun får utbildad extrapersonal med marknadsmässig lön och Kina får hjälp med sin kompetensförsörjning. Bägge parter blir vinnare.
 
Lika viktigt blir satsningen på ny teknik – de verktyg som ytterligare ska bidra till högre livskvalitet. Den globala teknikutvecklingen ger oss nya möjligheter. Nästa stora globala bidrag är 5G, som kommer till Sverige redan 2020.
 
5G möjliggör större informationsmängder med kortare responstid. 5G möjliggör luftburna bredbandslösningar. 5G möjliggör krypterade uppkopplingar. Detta öppnar upp för nya möjligheter att underlätta livet för personer som på olika sätt har nedsatt funktion. Det öppnar även upp för ett minskat bilresande för hemtjänsten. Resor som ersätts med fjärrstyrda tjänster där det passar.
 
5G möjliggör också en struktur för hur myndigheter med olika rådighet kan samsas på samma 5G-nät. Samordningen förutsätter också att teknikleverantörerna har produkter som kan anslutas till ett samordnat nät. 5G blir ett globalt steg mot ökad interoperabilitet – även när det gäller hälsodata och visionen om ett gemensamt journalsystem.
 
5G har kommit för att stanna och kommer att innebära ett paradigmskifte för alla samhällssektorer. Allra främst för vård och omsorg. Allra främst för glesbygd.
 
Är du intresserad av att vara med i arbetet för en utbyggd personalstyrka och en utbyggd mobil digitalisering, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen.
 
Användarföreningen kommer tillsammans med Vitalis att bjuda in till seminarium om 5G i höst. Anmäl gärna intresse redan nu.