Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
422b182b 4881 4324 8cf0 c07c1645e5a9
Användarföreningen inleder det nya året med ett nyårslöfte.

Under verksamhetsåret 2021 ska Användarföreningen verka för att Sverige återtar en globalt ledande position inom mobil digitalisering med 5G.

För alla oss som inledde våra yrkesbanor under 1980-talet, blir Sverige sig alltmer olikt utan den industriella och digitala tätposition i världen vi har blivit vana vid. Det handlar givetvis om framtidstro. Men främst handlar det om våra ekonomiska möjligheter att bibehålla vår välfärd.

Att fylla 80 år i en samhällsekonomi som inte har tillräckligt med ekonomiska resurser, bidrar inte till några ljusa framtidsutsikter. Teknikbranscherna behövs för att bygga välfärd. Teknikbranscherna behövs för att underlätta vardagen och för att skapa ekonomiska förutsättningar i samhället. 

Nyårshälsningen från Boston Dynamics nedan ger en positiv indikation om vad vi står inför och hur centrala teknikbranscher utvecklas i ett globalt perspektiv. Boston har, precis som Sverige, en rik historia inom robotik – såväl från akademi, industri och uppstartsföretag – där 5G numera utgör en central del. Nyårshälsningen påminner dessutom om att vår omvärld håller ett imponerande tempo i flera bemärkelser:

Boston Dynamics nyårshälsning

Precis som i Boston utgör teknikbranscherna i Sverige sedan decennier tillbaka de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Under 2010-2016 stod de IT-intensiva sektorerna för 6 av 10 nya jobb som skapades i Sverige. 

Sverige har som industrination tappat tempo de senaste sex åren. Sverige är inte längre en industriell ledarnation i världen. Sverige är inte längre en industriell ledarnation i Europa. Våra blygsamma framgångar med 5G är ett tydligt exempel och dessvärre en avgörande måttstock. Vi ligger två år efter de nya ledarnationerna i Asien och Nordamerika. Vi ligger ett år efter ledarnationerna i Europa. 

Att förneka realiteter är inte en bra grund för sunda analyser. Att ligga två år efter i global konkurrens är ingen fördelaktig utgångsposition. Två år är en lång tidsperiod när det gäller industriell utveckling. Två år är avgörande för framgång.

Den svenska exportframgången Spotify behövde drygt två år för att etablera sin kommersiella och tekniska plattform till hösten 2008. Utan denna inledande tvåårsperiod hade istället Apple eller Youtube blivit global ledare inom strömmad musik. Sedan 2015 är Spotify världens största online-musiktjänst och i mars 2019 hade Spotify 217 miljoner aktiva användare. Spotify omsätter idag 70 miljarder kronor – i nivå med den svenska försvarsbudgeten. Spotify är ett resultat av att Sverige var ledande under introduktionen av 3G. Sverige kan när Sverige vill.

Sverige behöver vilja och beslutsamhet
Det duger inte att ligga två år efter andra länder i introduktionen av 5G. Redan 2015 visste vi vad som skulle komma – i form av sakernas internet och den fjärde industriella revolutionen. Användarföreningens nyårslöfte är att påminna svenska myndigheter om sin roll och sitt ansvar – att ta beslut i avgörande framtidsfrågor i god tid. 

Sverige behöver investeringar i digitalisering
Det duger inte att skattefinansierad verksamhet låter bli att investera i ny digital teknik. Redan 2015 visste vi att det behövdes en digitalisering av exempelvis äldreomsorgen – i form av de samordningsinsatser som den nystartade Myndigheten för delaktighet inledde genom Socialdepartementets försorg. Användarföreningens nyårslöfte är att påminna svenska kommuner och regioner om sin roll – att ta beslut om och budgetera för avgörande investeringar.

Sverige behöver en standardiserad digitalisering
Det duger inte att svenska kommuner och regioner inte kan enas om gemensamma journalsystem, om en standardiserad mobil digitalisering och en tidsenlig bredbandsutbyggnad. Redan 2015 visste vi vad som behövdes – i form av 3R och andra samordnande initiativ.  Användarföreningens nyårslöfte är att påminna svenska kommuner och regioner om det nödvändiga – att standardisering kan kombineras med kommunalt och regionalt självbestämmande samt att LOU inte utgör ett hinder.

Sverige behöver en digital nystart
Teknikbranscherna behöver 70 000 medarbetare fram till 2024. Redan 2015 visste vi i Sverige vad som behövdes – i form av högskoleplatser och nya utbildningslinjer. Decentraliseringen av landets högskolor innebär att lärosätenas styrelser sedan 1990 har fått nya uppgifter av strategisk natur. Styrelserna ska i dag inte bara besluta om huvuddragen av respektive lärosätes organisation utan även om lärosätets övergripande inriktning. Användarföreningens nyårslöfte är att satsa på ett utbyggt samarbete med Sveriges ledande tekniska högskolor och framförallt – att initiera fler banbrytande utvecklingsprojekt.

Redan 2015 visste vi vad som låg framför oss. Vi summerar sex år med jämförelsevis svag digital utveckling och konstaterar att Sverige behöver en digital nystart. Under verksamhetsåret 2021 ska Användarföreningen verka för att Sverige återfår en globalt ledande position inom mobil digitalisering.

Användarföreningen inleder det nya året med att avge detta nyårslöfte.
 
Välkommen till en spännande fortsättning!