Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Cf93e443 ef4c 4973 a0f1 dfea1ed75cee
Seminarium om desinfektion 14 oktober
Antibiotikaresistensen har ökat de senaste decennierna. Därmed ökar kostnaderna för vård och omsorg. Traditionell desinfektion bör därför kompletteras med ny teknik för rumsdesinfektion för att ytterligare minska riskerna för smittspridning.

Den 14 oktober arrangeras ett seminarium som beskriver de vanligaste teknikalternativen för kompletterande rumsdesinfektion – Teknik för rumsdesinfektion.

Antibiotikaresistens kostar
Svenska myndigheter uppskattar att kostnaderna för antibiotikaresistens kommer att belasta samhället med enorma belopp. Från måttliga 250 miljoner kronor år 2018 till 4 miljarder år 2030 och hela 15 miljarder år 2050. Eftersom det också handlar om en försämrad livskvalitet för många människor, är det angeläget att studera kompletterande åtgärder.

Åtgärder som fungerar
Under 2020 upplevde hela världen pandemin av covid-19. Internationellt vidtogs många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19. Dessa åtgärder påverkade även spridningen av andra smittsamma sjukdomar – inklusive spridningen av multiresistenta bakterier.

Utökade åtgärder ger alltså bättre resultat. De teknikalternativ som ska presenteras den 14 oktober har alla en dokumenterad effekt för att minska riskerna för smittspridning. De blir att föredra framför en ökad nedstängning och isolering i samhället.

Vi vet alltså att kompletterande tekniklösningar fungerar. Det är nu dags att sammanfatta vilka metoder som finns för rumsdesinfektion och vad dessa passar till.

Experter i centrum
Det blir ett uppkopplat seminarium den 14 oktober som introducerar några av Sveriges främsta experter. Det blir forskare från Lunds universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala och KTH i Stockholm som presenterar tekniklösningar med UV, ozon, väteperoxid och blåljus. Behovet kommenteras av medicinskt ansvariga både inom sjukvård och omsorg, Givetvis diskuteras hur dessa kompletterande lösningar påverkar människor och byggnadernas ytskikt.

Teknik som komplement
De tekniklösningar som presenteras ska inte ersätta konventionell städning och desinfektion. Spritning och god handhygien ska även fortsättningsvis vara självklara inslag inom vård och omsorg. Ny teknik ska komplettera goda rutiner i syfte att ytterligare minska risken för smittspridning. En ökning av exempelvis antibiotikaresistensen i samhället bör givetvis mötas med utökade åtgärder. Därför är ny teknik ett välkommet komplement till konventionella rutiner.

Teknikutveckling är central för att Sverige ska kunna klara välfärden. Av samma skäl måste tekniken vara säker.

Den 21 september återkommer Användarföreningens traditionella seminarium som heter Ny teknik i äldreomsorgen. Den 26 oktober arrangeras ett seminarium som handlar om pandemiövervakning med mobil teknik. Bägge dessa tillfällen bjuder på genombrytande tekniklösningar – med koppling till seminariet Teknik för rumsdesinfektion.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.

Välkommen till en spännande fortsättning!