Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
87ef2220 7f8c f88b 8e51 eedde72f6f2f

Drönare för leverans inom lokal e-handel blir ett tema för det uppkopplade seminariet den 2 juni. Seminariet belyser hur lokala samarbeten med höglager och drönarleveranser ger butiker konkurrensfördelar gentemot global e-handel.

Drönare
Butiksdöden i landets centralorter behöver motverkas genom en utvecklad logistik med kostnadseffektiva drönarleveranser. Lösningen är samordnade lagerdepåer och leveranser samma dag.

Hållbar digitalisering
E-handeln ökade med 40 % under pandemin. Nu utvecklas snabba leveranser som ytterligare ett hot och en möjlighet för butiker exempelvis i centrala lägen i våra samhällen. Drönarleveranser blir ett hållbart verktyg för kommuners näringslivsenheter i projekt som handlar om såväl centrumutveckling som landsbygdsutveckling. Drönarleveranser stärker butikernas konkurrenskraft i förhållande till globala e-handelsjättar. Alternativet är en fortsatt butiksdöd med ökad arbetslöshet inom handeln, vilket drabbar ungdomar, utrikes födda och kvinnor.

Drönartransporter inom sjukvård
Den 2 juni anordnas ett speciellt uppkopplat seminarium som beskriver formerna för hur drönare kan leverera medicinsk teknik och därmed bidra till ett säkrare och tryggare liv.

Ta del av branschens förslag kring hur

  • drönarleveranser bidrar till centrumutvecklingen i svenska kommuner

  • drönarleveranser bidrar till landsbygdsutveckling så att hela landet kan leva

  • drönarleveranser ger en ökad konkurrenskraft och räddade arbetstillfällen för små butiker

Samordning blir ett tydligt fokus när e-handel ska förlängas med hållbara transporter. Exempelvis hur samordning mellan kommuner och regioner kan bidra till en utbyggd kapacitet. Hur en samordnad digital kvittering säkrar att beställda varor når rätt mottagare.

Kommunala behov och drönarteknik
Under seminariet den 2 juni deltar representanter från handelns organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om möjligheten med drönarleveranser inom e-handel.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.