Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
40bcfae7 dd74 4fc6 bf73 88a471d54f36
Tisdagen den 19 januari 2021. Det är dagen då Post- och telestyrelsen (PTS) äntligen lanserar 5G i Sverige. Dagen då de första 5G-frekvenserna tilldelas genom sedvanlig auktion.

Lanseringen blir också inledningen till stora förändringar kring hur samhället digitaliseras och levererar tjänster. Broadcasting – radio- och TV-utsändningar – är ett sådant exempel. Där introduktionen av 5G kommer att möjliggöra för hela Sverige att ta del av ett ökande utbud av högupplösta utsändningar. På helt nya sätt dessutom.

I televisionens barndom på 1960-talet var TV-antennen på hustaket en indikation på att Hylands Hörna utgjorde lördagsunderhållningen i hushållet. Redan då var luften fylld av radiovågor – om än i analog form. Med de digitaliserade radiovågor som 5G möjliggör, frigörs tre viktiga utvecklingsområden:
 • Bättre och säkrare dataöverföring. 5G-standarden kommer att möjliggöra mer uppkopplat data, även till extrem glesbygd.
  Möjligt genom Enhanced Mobile Broadband (eMBB).
 • Kortare responstider. 5G lägger grunden till oavbrutet och robust datautbyte vilket möjliggör bra uppkoppling, även när vi åker tåg.
  Möjligt genom Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC)
 • Fler uppkopplade saker. 5G lägger grunden till sakernas internet och utsändningar även mellan exempelvis hushållsmaskiner och bilar.
  Möjligt genom Massive Machine Type Communications (mMTC)
5G kan ge mer utsändningstjänster till alla
Genom smarttelefonernas popularitet har vi svenskar i viss utsträckning minskat den tid vi lägger på traditionella mediakanaler som radio eller TV. Det finns emellertid fortfarande högkvalitativa program som skapar intresse, till exempel direktsända sportevenemang eller konserter. Med den allmänt använda 5G-infrastrukturen i framtiden är signalens täckning inte längre ett problem och även smarttelefoner kan öka användningen av sändningsinnehållet på betydande sätt. Genom att introducera 5G-sändningar blir dessa program därför tillgängliga på allas smarttelefoner och blir därför lättare att komma åt jämfört med traditionella sändningsenheter som TV och bilradio. 

5G kan ge fler möjligheter att sända evenemang
Installation av 60 kameror på en sportarena och överföring av alla videoströmmar med 5G-nätverk ger åskådarna frihet att titta från olika vinklar och att zooma in och ut smidigt på sina mobila enheter. Åskådaren blir sin egen bildproducent och kan spela upp egna repriser från olika vinklar. Även radioutsändningar kan kombineras med videobilder från evenemangen.

5G sommaren 2021
I samband med sommarens release 17, tillkommer nya möjligheter med 5G. Då kopplas andra ekosystem till 5G-standarden, exempelvis satellit och drönare:
 • Satelliter och höghöjdsplattformar som obemannade flygfordon eller högmaster kommer att kunna fungera som basstationer och möjliggöra för 5G att utöka tjänsterna till avlägsna områden. Exempelvis i Norrlands inland och i Stockholms ytterskärgård.
 • Drönare eller andra obemannade flygfordon (UAS) kan fungera som en signalbrygga för att upprätta tillfällig signaltäckning för att återställa kommunikation i katastrofområden och upprätta effektiv sändningskommunikation för exempelvis brandbekämpning.
5G blir ett välkommet inslag – i synnerhet för extrem glesbygd.

Digitaliseringen av samhället är inte ett självändamål. Digitalisering genomförs för att den är nödvändig. Hela Sverige ska leva och det är samhällets skyldighet att göra det möjligt. 

Även offentlig sektor måste därför bli en del av Sveriges digitala ledarskap.

Välkommen till en spännande fortsättning!