Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
047c8a14 a0f5 4d91 9bb5 02a206917491
En speciell ytbehandling gör att ett vanligt dörrhandtag kan bidra till minskad smittrisk inom äldreomsorgen. Det är svenska Assa Abloy som har lanserat den metalliska antibakteriella ytbehandlingen Addion. Ytbehandlingen minskar bakteriekolonisering och därmed smittspridning.
 
Vattenkranar, strömbrytare och dörrhandtag är exempel på objekt där bakterier samlas. Studier visar att de multiresistenta bakterierna ofta sprids via ytor som människor vidrör frekvent. Det är därför angeläget att skapa en kontinuerlig avdödning på vissa utsatta objekt och ytor. Regelbunden spritning är ett måste. Den dramatiska utvecklingen av antibiotikaresistens motiverar utan tvekan ytterligare åtgärder utöver regelbunden spritning. Att införa ytterligare rengöringstjänster är också enklare än förbättringar av handhygienkraven. En möjlig rengöringstjänst kan skapas genom att införa desinficerande lila ljus i badrum och toaletter, vilket har beskrivits i tidigare veckobrev. Ytterligare effekter uppnås genom att ytbehandla ytor och objekt med desinficerande material.
 
Det material som Assa Abloy använder i ytbehandlingen Addion kombinerar nickelsäkerhet med en mycket effektiv och snabb nedbrytning av smittbärande bakterier och mikroorganismer. Den metalliska ytan på dörrhandtaget ger dessutom en mycket hög slitstyrka och lämpar sig därför speciellt bra i miljöer där dörrar används frekvent och bakterier lätt sprids, exempelvis i offentliga lokaler, sjukvård, skola, barn och äldreomsorg – såväl inomhus som utomhus. Handtagets yta uppfyller kraven för nickelreglering enligt EU-direktiv 94/27/E. Den antibakteriella ytan bryter effektivt ned bakterier och är testad mot standarden JIS 2801:2000. Den antibakteriella effekten hos Addion syns tydligt i de tester som Assa Abloy redovisar. Efter en timme hade samtliga 24 000 MRSA-bakterier brutits ned i testet.
 
Standarden JIS 2801:2000 är internationellt erkänd och specificerar testmetoden för utvärdering av antibakteriell aktivitet hos behandlade icke-porösa ytor på produkter i syfte att hämma tillväxten av testmikroorganismer.

Under testet ympas en standardiserad testorganism på ytan av testmaterialet. I testmetoden används gula stafylokocker och e.coli som lämnas för en inkubationsperiod på 24 timmar. Räkning av mikroorganismer görs före och efter inkubation och med en formel, som tillhandahålls i standarden, bestäms ett mått på antimikrobiell kapacitet.
 
Ytbehandlingen Addion består av galvaniskt pläterad legering mellan koppar, tenn, zink och silver. Kostnaden är marginellt högre än traditionell ytbehandling. Dörrhandtag med Addion är ytterligare exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder för svensk äldreomsorg och sjukvård i kampen mot antibiotikaresistens.
 
Är du intresserad av att veta mer om de projekt som drivs mot antibiotikaresistens, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för och demonstrera olika metoder vid Hygiendagarna i Norrköping i mars 2020 och under Vitalis i maj 2020.