Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
94d431dd 10d5 4308 9062 98794aeb308d
Sista veckan i juli beskrev veckobrevet en säng från finska Neurosonic. En säng som ger vila och återhämtning för äldre med hjälp av lågfrekventa vibrationer.
 
Många läsare har hört av sig med frågor om tekniken. Frågor om pris, utformning och specifikt om vetenskapen bakom. Givetvis finns det en mångårig och internationellt förankrad vetenskaplig validering av vibroakustiska effekter på människokroppen.
 
Det finns också fler leverantörer som tagit fram liknande produkter. Bilden ovan visar den datorstyrda terapisängen healBED från det estländska företaget SMARTdo, som samverkar med en rad vetenskapliga instanser i utvecklingsarbetet. SMARTdo har en hemsida med en heltäckande förteckning över vetenskapliga rapporter där tekniken valideras. Ett exempel är en studie som genomförts vid University of Hiroshima i Japan, där just seniora medborgare vid ett äldreboende har behandlats med hjälp av vibroakustisk teknik.
 
Syftet med studien i Japan var att undersöka om vibroakustisk terapi (VAT) kunde förbättra de psykologiska symptomen hos 15 äldre i ett vårdhem, samtliga med symtom på depression.
 
Femton personer fick VAT-behandling i 30 minuter per dag under 10 dagar. Depression utvärderades med hjälp av Dementia Mood Assessment Scale (DMAS). Tympanisk temperatur, puls, blodtryck och syresättning (SpO2) mättes som fysiologiska avkopplingsindex. Dessutom utvärderades sömnen för de 15 försökspersonerna med hjälp av aktigrafi, mätning av rörelseaktivitet.
 
Baserat på DMAS-poäng observerades en mildring av depression hos gruppen efter VAT-behandlingen. Dessutom observerades signifikanta minskningar i tympanisk temperatur och puls efter behandlingen. Studien konstaterade att VAT skapade avslappning hos de äldre i gruppen och den minskande oron resulterade även i en bättre sömnprofil.
 
Slutsatsen från Japan är att VAT gav avslappningseffekter för äldre personer. Gruppen i studien fick även uppleva förbättringar när det gäller depressiva symtom.
 
Vibroakustiska lösningar är ett bra exempel på teknik som ger mindre oro, som möjliggör bättre sömn och som i sin tur ger ökad livskvalitet, ett minskat personalbehov nattetid och även ett minskat läkemedelsbehov. Och framförallt - ett exempel på teknik som inte märks, förutom genom sina positiva effekter.