Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Cfa9690e 8f5e 4f34 b787 264d2d334652
Sandvikens kommun tog hjälp av fyra blivande undersköterskor från Kina. I takt med att personalbristen ökar inom äldreomsorgen, blir det allt viktigare med ny arbetskraft. Nu finns 14 svensktalande blivande undersköterskor redo att förstärka svensk äldreomsorg och sjukvård. Redan till sommaren 2021. Anmäl gärna intresse om din kommun eller region har behovet.

Klicka här för att se videon

Corona-krisen har skapat en vårdskuld i hela Sverige. Det blir en utmaning för svensk välfärd att arbeta in vårdskulden. Då måste alla stenar vändas på.

Det är totalt 14 kinesiska sjuksköterskor som är tillgängliga för svensk arbetsmarknad till sommaren 2021. Samtliga 14 har avslutat sin formella högskoleutbildning för sjuksköterskor i Kina – med minst 3 års sjuksköterskeutbildning. Samtliga har också erhållit kinesisk legitimation. De talar svenska med en språknivå motsvarande B1-B2.

Språknivå B2 innebär att studenten exempelvis förstår de flesta filmer där det talas standardspråk. Studenten kan aktivt ta del i diskussioner om ämnen hon känner till och kan förklara och försvara sina åsikter. Hon kan skriva en klar och detaljerad text inom sina intresseområden. 

Den grupp om fjorton kinesiska legitimerade sjuksköterskor som nu är tillgängliga för Sverige, är villiga att arbeta och vidareutbilda sig på plats i Sverige i minst fyra år.

Högskolan i Gävle kommer att erbjuda ett skräddarsytt fyraveckors utbildningsprogram för att stödja de 14 kinesiska sjuksköterskorna till kvalificerat arbete, inledningsvis i rollen som assisterande undersköterska i Sverige. Inom äldreomsorgen eller inom sjukvården.

I planen kommer Högskolan i Gävle att erbjuda ett års utbildningsprogram för att stödja de kinesiska sjuksköterskorna för att uppnå svensk legitimation. Den svenska värdorganisationen kommer att samordna utvärderingsprocessen med Socialstyrelsen.

Det tar två till tre månader innan gruppen med kinesiska sjuksköterskor får visum för arbetstillstånd och andra förberedelser i Kina.

Planen inför 2021 är att få en bekräftelse från svenska kommuner och regioner innan februari månads utgång. Därefter inleds processen med att förbereda de kinesiska sjuksköterskornas vistelse i Sverige. I början av maj inleds de första fyra veckornas utbildning i Högskolan i Gävle. Gruppen är sedan färdig att påbörja sitt arbete i en svensk kommun eller region redan i juni.

Alternativt kan tjänstgöring inledas i september. Då behövs en bekräftelse från svenska kommuner och regioner innan mars månads utgång. 

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om Kina-projektet.

Välkommen till en spännande fortsättning!