Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
8d2a1ea6 3afd 40f0 8303 ce4fb280ec65
En optisk sensor som även mäter puls och andning.
Engelska Oxehealth lanserar ny spännande sensorteknik för äldreomsorgen – med bakgrund från övervakning av Rolls-Royce flygmotorer. Minskade fallskador, frigjord tid för personal och minskad medicinering är några av fördelarna med systemet, som kallas Den Digitala Vårdassistenten. Varbergs kommun har testat systemet med goda resultat.

Oxehealth startades som ett samarbete mellan institutionen för ingenjörsvetenskap vid Oxfords Universitet och Universitetssjukhuset i Oxford.
Den Digitala Vårdassistent används för att utföra tillsyn utan att fysiskt gå in i rummet. Via översiktsbilden har personal i realtid koll på status i samtliga rum. Genom att klicka på ett specifikt rum när ett larm utlösts kan man istället för att direkt fysiskt gå in i rummet istället först använda kamerafunktionen för att se vad som händer i rummet. Detta sparar mycket tid för personalen som inte fysiskt direkt behöver kontrollera larm i onödan.  Kamerabilden kan vid behov anonymiseras. Man ser var den boende befinner sig och man kan även beröringsfritt via surfplattan/smartphone mäta puls och andning. Puls och andningsfunktionerna är i Europa medicintekniskt certifierade klass lla. Digital tillsyn istället för fysisk har flera fördelar såsom ostörd sömn, bevarad integritet och avesvärt sparad tid för personalen.

Det avgörande är att algoritmerna, med hjälp av sofistikerad dataanalys, kan "se" utan att någonsin visa upp en bild för mänsklig granskning.

Den Digitala Vårdassistenten är utnämnd till “Outstanding practice” av Storbritanniens nationella Care Quality Commission. Utmärkelsen vittnar om att systemlösningen har tagits emot väl inom äldreomsorgen i Storbritannien. Även i Sverige har mottagandet varit mycket positivt. Varbergs kommun har testat och har funnit en rad fördelar jämfört med gängse system.
  1. Nattillsyn utan att störa de boendes sömn
  2. Förhindrar proaktivt fallolyckor
  3. Ger data om de boendes aktiviteter vilket ger stöd för bättre och individanpassad omsorg
  4. Minskar stress för personalen vilket leder till en bättre arbetsmiljö
  5. Användarvänlig och minskar administrativa arbetsuppgifter vilket frigör tid
  6. Personalen känner sig tryggare med systemet
Den Digitala Vårdassistenten använder en optisk sensor för att detektera aktivitet i de boendes rum, ungefär som ett mänskligt öga skulle göra. Systemet varnar personalen i förväg om de boende utför högriskaktiviteter och möjliggör för personal att beröringsfritt när som mäta puls- och andningsfrekvens via sensorn. Systemet genererar automatiskt aktivitetsrapporter som ger information om de boendes aktiviteter så att personalen kan anpassa omsorgen utifrån varje individs behov.

Systemlösningen har sitt ursprung från övervakningen av Rolls-Royce flygmotorer i drift – en applikation som har dokumenterad tillförlitlighet och som är livsavgörande för säker flygning.

Den Digitala Vårdassistenten är därmed ytterligare ett exempel på hur ny teknik inom äldreomsorgen allt oftare hämtar sina förebilder från industriella applikationer. Är du intresserad av att veta mer, kan du klicka på länken till Varbergs kommuns film, https://www.youtube.com/watch?v=y1CVmeY6HEU, eller anmäla deltagande till ett webinar den 16 april, https://oxe.health/webinar/.

Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.