Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Ab82acbe f0a3 45cc 812b b82b4c8288cc
Internationellt samarbete
Teknikmarknad deltar i ett internationellt samarbetsprojekt för att med teknikens hjälp hantera pandemier. Projektet, AICom4Health, syftar till att sammanföra tekniker för databehandling, AI och datakommunikation. Det blir fokus på 5G som mobil teknik – med siktet inställt på 6G. Vi behöver ett hållbart system för att hantera hälsokriser. Ett system som höjer samhällets kapacitet och sänker kostnaderna.

Coronaviruset accelererar behoven
Det nya coronaviruset, benämnt COVID-19 av Världshälsoorganisationen (WHO), har placerat många regeringar världen över i en kritisk situation. Effekten av COVID-19-utbrottet har nu blivit en angelägen fråga för praktiskt taget alla länder i världen. Bristen på resurser för att hantera COVID-19-epidemin i kombination med rädslan för överbelastade hälso- och sjukvårdssystem, har tvingat de flesta av dessa länder till ett tillstånd av partiell eller fullständig nedstängning. 

Antalet laboratoriebekräftade fall av coronavirus har ökat i en alarmerande hastighet över hela världen. Därtill har många falska rapporter, felinformation och oönskad rädsla för coronavirus cirkulerats regelbundet sedan COVID-19 utbröt. Som svar på sådana handlingar använder vi oss av olika tillförlitliga källor för att presentera en detaljerad genomgång av alla de viktigaste aspekterna av COVID-19-pandemin. 

EU betonar vikten av hållbara system
Förutom de direkta hälsoeffekterna i samband med utbrottet av COVID-19, framhålls i synnerhet dess inverkan på den globala ekonomin. Den nuvarande pandemin har väsentligt lockat regeringar att investera i folkhälsoövervakning och för hantering av hälsokriser investera i att använda olika system. WHO-organisationen och Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, betonar att "världen måste vara bättre förberedd för att hantera framtida pandemier. Vi behöver ett hållbart system för att hantera hälsokriser". 

Flera laboratorier, universitet och företag runt om i världen har börjat forska och utveckla lösningar inom detta område, samtidigt som de delar sin kunskap med samhället för att utveckla nya verktyg och tekniker. Å andra sidan, med tillkomsten av 5G, har intensiv forskning utförts för att utveckla möjliggörande tekniker som har gett lovande resultat inom några viktiga områden i denna utveckling, såsom sjukvård. En applikation är att med hudnära sensorer mäta cytokiner. Cytokiner är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler, vilka kan påvisa smitta.

Inom hälso- och sjukvården kan anslutningsaktiverade innovationer göra det möjligt att fjärrövervaka, använda AI-drivna verktyg för att diagnostisera eller upptäcka och automatisera många uppgifter för att övervinna sådana hälsokriser. Av den anledningen har Teracom involverats i projektet AICom4Health för att maximera marktäckning, säkerhet och redundans i de mobila uppkopplingarna – inte minst i låg tätortsgrad.

I det internationella projektet utforskar vi användningen av teknologier som Internet of Things (IoT) med 5G, applikationsbaserad network licing, artificiell intelligens (AI) och edge computing, bland annat för att hantera och kontrollera effekterna av sjukdomsutbrott som COVID -19 genom att arbeta med end-to-end-baserade hälsokrishanteringssystem.

Projektet AICom4Health bidrar också till Användarföreningens arbete i Sverige. Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 21 september kommer att beskriva det senaste från arbetet med Teracom och med trendmonitorering. Grunderna för Artificiell intelligens (AI).

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!