Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
121ce211 7189 4a61 957d c1de48985269
Tre Stiftelser i Göteborg har testat andra fabrikat tidigare – med skiftande framgång. Nu tar man steget och monterar in det dämpande golvet som har utvecklats av avdelningen för Neuronik på KTH. Ett golv som tillför vetenskapligt validerade tekniska egenskaper till byggnaden.
 
Änggårdsbacken vid Sahlgrenska sjukhuset har traditioner från stadens gamla fattigvård. Detta äldreboende ligger vid Per Dubbsgatan, som är uppkallad efter en av Göteborgs pionjärer inom fattigvården. Med det nya golvet, som inledningsvis byggs in i tre lägenheter, tar Tre Stiftelser traditionen vidare i ambitionen att ligga i framkant som pionjärer inom omsorg.
 
Stiftelsen Göteborgs sjukhem bildades 1862 efter stora donationer av bl a James Dickson, redare och styrelseledamot i Chalmers. Verksamheten flyttades till Änggårdsbacken 1902, en ny ståtlig byggnad av rött tegel och kalksten. Den tidens stenhus var gediget byggda – i detta fall med kreosot i bjälklaget. Vid ombyggnaden sanerades bjälklaget och möjligheten uppstod att bygga in ett dämpande golv med samma nivå som det ursprungliga golvet.
 
- Jag ser det dämpande golvet som en byggnadsteknisk funktion. Hade vi inte kunnat sänka nivåerna hade vi behövt välja ett traditionellt ytskikt, framhåller Johan Rindeborg, Fastighetschef på Tre Stiftelser.
 
Att komplettera med dämpande golv innebär att golvytan blir högre jämfört med ett traditionellt ytskikt. Det kan innebära att dörrar eventuellt inte går att stänga och att det kan bli nivåskillnader från andra golv som kan göra det svårare för personer med rullstolar och rullatorer att ta sig fram.
 
Av den anledningen blir ett projekt med dämpande golv att betrakta som ett byggprojekt. Jämfört med att bara rulla ut en heltäckningsmatta eller linoleummatta, är det nödvändigt att mäta upp dörröppningar och se till att dörrar, trösklar, golvlister, dörrfoder och eventuella bröstpaneler får erforderlig justering.
 
Även Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad förespråkar att dämpande golv bör inkluderas i en anmälan. Det faktum att det dämpande golvet bygger högre än ett traditionellt ytskikt gör att insatsen kan vara anmälningspliktig mot bakgrund av Boverkets byggregler. Som i fallet med Änggårdsbacken är det kulturvärden som spelar in men det kan också handla om att andra tekniska egenskaper förändras med exempelvis de nivåskillnader som kan uppstå.
 
Efter omfattande restaureringar 2001–2002 kan de boende på Änggårdsbacken åter njuta av de ursprungliga jugendinteriörerna – nu moderniserade för att också minska fallskador. Enligt forskningen med hela 40 procent.

Välkommen tillbaka till en spännande höst!