Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
0f7dec82 3771 4c4c a54c f65dced235fe
Industriella strukturer till vård och omsorg
För att kunna hantera stora datamängder och nya typer av välfärdsteknik, kommer välfärden att behöva industriella tekniklösningar. Det kommer att inkludera allt från monitorering och larm till robotik och självkörande fordon. Här finns anledning att snegla på hur industrin har löst helheten – hur all teknik hänger ihop.  

Integrationsplattformar för välfärden
I projektet 5G i byggnad deltar en lång rad teknikleverantörer i de olika delprojekten. De mest namnkunniga globala aktörerna är stora leverantörer av teknik i flera sektorer, över hela världen. Däribland Siemens, Schneider Electric och ABB. Ett av de mest centrala kriterierna som diskuteras är hur kommunernas och regionernas teknik kan integreras på samma sätt som görs i stora industrier och i smarta hus (Smart Buildings).

Det är inte bara en fråga om att få framtidens välfärdsteknik att fungera som en helhet. Det är också en fråga om att kunna använda allt data på ett säkert och produktivt sätt. Data från sensorer på kroppen, data från bostaden och data från medicinsk erfarenhet.

AI kräver Big Data
Stockholm stad, Örebro kommun och flera andra svenska kommuner satsar målmedvetet på artificiell intelligens (AI) som ett framtida sätt att leverera tjänster till medborgarna. AI kräver stora datamängder för att överhuvudtaget vara ett alternativ till nuvarande manuella tjänster. De stora datamängderna måste också göras tillgängliga på ett sätt som kan skapa säkra AI-lösningar.

Här har industrin kommit långt. Integrationsplattformar används av ledande industrier för att knyta ihop olika typer av utrustning från olika leverantörer. ABB har en integrationsplattform som heter Ability platform. Schneider Electric har EcoStruxure platform. Siemens har Desigo - Building twin. Gemensamt är förmågan att koppla ihop olika typer av teknik från olika leverantörer. Schneider Electric arbetar exempelvis med en ”Smart Connector” som i dagsläget har över 250 olika leverantörer integrerade.

Medicinsk teknik
För välfärden är givetvis den medicinska aspekten av lika stor vikt som den industriella. Här har de industriella aktörerna också en fördel, genom mångårig erfarenhet från medicinsk teknik. Siemens har en egen koncerndel som har global erfarenhet av såväl journalsystem, röntgenapparater som AI. Schneider Electric levererar säker elförsörjning till sjukhusens operationssalar och smarta system för byggnader för energi- och fastighetsautomation.

Därför deltar också Siemens och Schneider Electric i skärgårdsklustret – i arbetet med att skapa framtidens integrationsplattform för AI inom välfärden. I arbetet ingår även plattformar för sensorer och larm, från väletablerade svenska leverantörer som Camanio och Tjeders.

Självkörande leveranser
I den del av skärgårdsprojektet där drönare ska förbättra leveransmöjligheterna till seniorer på öar, deltar ABB med sina nya e-handelsrobotar och automationssystem. Just självkörande drönare kommer att förutsätta säker radiokontakt via högmaster samt en välutvecklad AI-funktion för att garantera säkerhet och logistik.

Vård och omsorg närmar sig industriella strukturer – i samverkan med globala industriaktörer. Här kan Sverige bli en ledande nation när det gäller att få ihop helheten. Systemintegration är nämligen en svensk paradgren.

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!