Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
0330121a fa0d 95ce e933 3d0a02387176

Teracom eller satellit i glesbygd
Sverige missar bredbandsmålet.
Blir det statliga Teracom eller utländska kommersiella aktörer som räddar den svenska bredbandsstrategin i glesbygd?

Med nuvarande regeringsuppdrag kommer Teracom att vara förhindrad att leverera bredband till vanligt folk. Det lutar därför åt att det blir aktörer som Intelsat, Starlink och OneWeb som bidrar till lösningen. Inte minst för autonoma drönartransporter och för bredband till vanliga hushåll. Det visar också utvecklingen i Ukraina.

Redan 2023 kommer Starlinks satelliter att ha täckning över hela Sverige. För en tusenlapp i månaden.

Nya krav från EU
Det är inte bara den svenska bredbandsstrategin från 2009 som skapar tryck på att ordna säker uppkoppling i hela landet. Efter pandemin förstärks det europeiska regelverket med RCE Directive, vilket ytterligare ska tillhandahålla skydd av kritisk infrastruktur i EU. RCE Directive står för Directive on the resilience of critical entities.

RCE Directive syftar till att förbättra den inre marknaden av tjänster som är väsentliga för underhåll av vitala samhällsfunktioner eller ekonomiska aktiviteter, genom att öka motståndskraften hos de kritiska entiteter som tillhandahåller sådana tjänster. Exempelvis kommuner.

Sverige ska i enlighet med direktivet ha en strategi för att säkerställa motståndskraften hos kritiska entiteter, genomföra en nationell riskbedömning och på grundval av detta också identifiera kritiska enheter.

Det innebär att ett nytt transportslag som autonoma drönarleveranser av exempelvis hjärtstartare, laboratorieprover och läkemedel, troligtvis kommer att omfattas av det nya regelverket. Här har Teracom en särställning när det gäller att leverera säker kommunikation.

Även hushållens uppkoppling räknas
Teracom ska enligt regeringsuppdrag bara leverera till samhällsviktiga sektorer. I det fall drönarleveranser endast omfattar samhällsviktig och samhällskritisk verksamhet, kan Teracom därför vara en lämplig kommunikationsleverantör. Omfattar leveranserna bara konsumentrelaterad verksamhet är det tveksamt om Teracom kan väljas. Det finns fler hushåll än hjärtstartare. Därför är det mer sannolikt att drönaroperatörer väljer en kommersiell satellitkommunikation framför Teracom. En drönaroperatör kommer att leverera även till privata hushåll. Därtill är det uppenbart att även privata hushåll i glesbygd behöver uppkoppling och bredband för egen del. Det är viktigt att hela Sverige kan leva och utvecklas. Starlink visar att Sveriges bredbandsmål kan uppnås redan 2023. Ett Starlink-kit med användarterminal kostar drygt 5000 kronor. Månadskostnaden för en Starlink-uppkoppling är runt 1000 kronor.

Motståndskraften i Ukraina
När kriget bröt ur i Ukraina var de ryska styrkorna snabba med att slå ut mobilnäten och TV-tornet.

Nedgrävd fiber och mobilmaster är välkända installationer för underrättelsetjänsten hos främmande makt. De är också prioriterade mål i en väpnad konflikt – i syfte att skada samhällets förmåga till egen kommunikation.

Det blev då Starlink och satellituppkoppling som i stället utgjorde basen för motståndskraften i Ukraina.

Uppstart i Järfälla kommun
Användarföreningen deltar i ett projekt i Järfälla kommun tillsammans med ett av Sveriges största privata omsorgsföretag. Här kommer ett flertal uppkopplingsmöjligheter att undersökas, exempelvis Starlink. RCE Directive blir då ett av de kriterier som används. Användarföreningen bjuder med flera kommuner till detta projekt.

Maila info@teknikmarknad.se och anmäl intresse om just din kommun vill delta. Du kan också få information om projektets bakgrund och syfte samt beskrivning av tidigare forskning.