Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
954cf09c 391a 496c 828a 03da89258f0f
Användarföreningen fyller fem år och firar genom att ta krafttag för ett ökat tempo inom äldreomsorgens teknikutveckling. Vi tar nu på ledartröjan för att Sverige ska lyckas med äldreomsorgens teknikutveckling samtidigt som samhällskontraktet bibehålls. Det innebär att Användarföreningen får ett tydligare fokus på strategisk teknikutveckling. Ett viktigt spår är ett stärkt fokus på 5G – som möjliggör den fjärde industriella revolutionen – även inom svensk äldreomsorg.
 
Det är här utvecklingsinsatserna behövs allra mest. Inom den strategiska utvecklingen. Användarföreningen har de senaste fem åren presenterat hundratals och åter hundratals exempel på fungerande välfärdsteknik. Det arbetet fortsätter i Teknikboken – men det räcker inte med alla dessa fantastiska produkter. Nu måste en stadig grund läggas för att utvecklingen ska ta fart. Det är inte den stora mängden produkter som behövs utan ett smartare arbete med den digitala omställningen. Det har de senaste fem åren visat.
 
Den stadiga grunden består av flera delar. Standardisering är en viktig grund för utveckling. Legala frågor är en annan viktig del. Samordning är en tredje.
 
Samordningen är central eftersom alltmer vård och omsorg kommer att utföras utanför sjukhusens och andra institutioners väggar – med en gemensam struktur för alla vårdkedjor. De legala frågorna får en allt större inverkan eftersom lagstiftning och regelverk skärps med ett större fokus på cybersäkerhet och datasäkerhet. När omvärlden tar gemensamma tag mot dataintrång och cyberattacker är det viktigt för Sverige att hänga med. Det är globala standarder som ska vara vägledande – inte hembygda och lappade system som kostar pengar och dessutom måste bytas ut oftare. Kan regionens kommuner enas om teknikvalen blir upphandlingarna dessutom mer kostnadseffektiva.
 
Genom att samarbeta med globala leverantörer, säkras de teknikval som görs även i Sverige. Det är en vinnande strategi att lyssna på de leverantörer som är aktiva på de globala marknaderna. Då kan de generella trenderna fångas upp – vilket blir den riktning som blir gällande även på den svenska marknaden inom några år. 5G-projektet samverkar med en lång rad internationella aktörer – Ericsson, Nokia, Siemens, Schneider Electric, Eltel, Getinge, Ascom, Philips, GE Healthcare och Hillrom, för att nämna de största. Därtill deltar duktiga svenska leverantörer som Camanio, Tjeders och Robotics Care. Tillsammans med kommuner och regioner hittar vi en gemensam riktning. Vi kallar det att ta informerade beslut. Det är förståndigare än att sitta ensam och skapa egna strategier.
 
Det senaste samordningsmötet i Region Gävleborg visade att ett samordnat strategiskt samtal är välkommet. Direkt efter samordningsmötet tog regionens utvecklingschef tag i nästa steg. Länets samverkansgrupp för bredband tar nu armkrok med länets IT-råd. Redan i november blir det en fortsättning i arbetet där samtliga tio kommuner deltar.
 
Den regionala samordningen smittar också av sig. I Region Stockholm bjuds en första grupp kommuner in till samordningssamtal den 29 oktober.
 
Under samordningsmötet i Gävleborg användes metaforen ”först bygger vi rälsen – sen kan vi köra med tågen”. Det var ordföranden i omsorgsnämnden i Sandvikens kommun som gav den träffsäkra beskrivningen av det strategiska arbete som nu inleds. Rälsen är givetvis själva kommunikationsvägen och för en region med tio kommuner är det angeläget att ”spårvidden” är samma i alla kommuner. Det är här jämförelsen mellan 5G och Wi-Fi 6 kommer in i bilden. Det är en jämförelse som är viktig och som alla är angelägna att förstå. I synnerhet inom samhällskritiska sektorer som vård och omsorg – här är lagtexten extra tydlig.
 
Användarföreningen kommer därför att stötta allt fler med insikter kring 5G. Det behövs en kommunikationsväg som fungerar både inomhus och utomhus – eftersom välfärdsteknik, hjälpmedel och medicinsk apparatur blir alltmer mobila och tillgängliga för allt fler medborgare. Den mobila tekniken kommer därför att innebära en revolution för många sektorer i samhället.
 
Nu är det därför ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Den 10 november 2020 är det introduktion för 5G i Sverige. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl kommuner som regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med äldreomsorgens teknikutveckling i framtidens anda – där just 5G har en central funktion.
 Användarföreningen bygger nu ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – för allt fler branscher.
Hör av dig om just din kommun vill vara med.
 
Välkommen till en spännande fortsättning!