Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
4de3f627 8452 4150 aa3b 0ee46f825248

Nu sätter 5G-arbetet igång på allvar i Sverige.
Luleå Tekniska Universitet bygger en testbädd med inomhusnät för 5G. Inomhusnäten markerar en stor förändring i synsätt. Från mobiltelefonens användning utomhus till sakers trådlösa uppkoppling inomhus. Med Luleås satsning ökar också fokus på e-hälsa, glesbygd och industriella applikationer. I linje med EU:s verktygslåda för 5G.

5G kallas den fjärde industriella revolutionen och kommer att ge stora möjligheter till teknisk utveckling, även i byggnader – och framförallt i byggnader som rymmer vård och omsorg. Redan 2024 kommer de allra flesta insatsvaror vi känner till vara mobilt uppkopplade. Samtidigt kommer 3G att avvecklas av de ledande svenska mobiloperatörerna. Avvecklingen kommer att ske successivt och vara helt genomförd år 2025. Det innebär att signalmottagningen i en byggnad kommer att påverkas de närmaste fem åren. Besökare som befinner sig i bostäder, kontor och publika byggnader, kommer att få svårare att använda sin smartphone och andra uppkopplade produkter som används dagligen, exempelvis Permobiler, sensorarmband och andra e-hälsorelaterade sensorer.

Den 24 juni 2019 invigdes 5G-masten på Luleå Tekniska Universitet. Målet som då formulerades inkluderade även att glest bebyggda regioner i Norrbotten skulle få bredband.

Karl Andersson, Biträdande professor och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid LTU, Luleå Tekniska Universitet, beskrev att målet skulle omfatta förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden. – Det är en fråga om demokrati, framhöll Karl Andersson i samband med invigningen. – Vi hoppas också kunna ta den här tekniken ut i glesbygden. 5G är framförallt designat för att fungera i storstäder, men vi på LTU vill också jobba med glesbygdstillämpningar.

En möjlighet som Användarföreningen och LTU nu samverkar kring är PTS erbjudande om lokala tillstånd. Ett lokalt tillstånd har inbyggda kvaliteter som passar såväl sjukhus som byanät. En gemensam diskussion har redan genomförts med PTS. Ytterligare en diskussion är inplanerad i slutet av april.

Det är en lång rad kommuner som har anmält intresse att vara med i samarbetet kring att utforska möjligheterna för lokala tillstånd. I Norrbotten och Västerbotten är det Övertorneå och Storuman. I Gävleborg är det Sandviken, Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn. I Dalarna är det Smedjebacken och Leksand. I Stockholms län diskuteras med de kommunala bolagen Roslagsbostäder och TioHundra i Norrtälje kommun.

Det finns vissa likheter mellan digitala oaser i glesbygd och den typ av inomhusnät som nu utvecklas i projektet 5G i byggnad. I bägge fallen är målet att etablera väl fungerande 5G-nät på ytor dit signalen från marknadens utomhusmaster annars inte når.

I glesbygd är det långa avstånd och gles befolkning som sätter hinder. I byggnader är det välisolerade väggar och energifönster som gör att 5G-signalen inte kommer in i byggnaden. Till skillnad från hur den mobila marknaden fungerar utomhus – där mobiloperatörerna normalt har byggt och bekostat mobilnätet – blir det sannolikt användarna som får ta initiativet till att bygga och bekosta byanätet och inomhusnätet.

Säkra, robusta och standardiserade mobila nät är en grundförutsättning för digitaliseringen inom vård och omsorg. EU-kommissionen har insett dessa utmaningar. I den verktygslåda för 5G som lanserades i januari 2020, presenterades ett tydligt fokus på att den digitala inre marknaden ska ha 5G som ryggrad – i synnerhet i samhällskritiska sektorer. Hälso-och sjukvårdssektorn är en av dessa. Inför en upphandling till ett sjukhus kommer det att behövas garantier för att uppkopplad utrustning fungerar. SLA (Service Level Agreement) och QoS (Quality of Service) blir naturliga inslag i framtida upphandlingar. Det är anledningen till att EU nu förespråkar 5G – försäkringen att ha ett dedikerat frekvensband inomhus och utomhus som maximerar säkerheten i överföringen av bland annat hälsodata.

Lokala tillstånd lanseras av PTS just i syfte att kunna hantera den typen av utmaningar som diskuteras exempelvis i Norrtälje kommun, Övertorneå kommun och Sandvikens kommun. 5G-nät med lokala tillstånd kan fortfarande driftas av marknadens aktörer men för samordning och inriktning måste de regionala parterna samverka.

I projektet 5G i byggnad deltar även näringslivet med leverantörer som Siemens, Schneider Electric, GE Healthcare, Camanio, Tjeders och Robotics Care. Det är leverantörer som aktivt kommer att arbeta med att integrera 5G chipsets i sina framtida produkter – allt i enlighet med EU-kommissionens kommande direktiv kring cybersäkerhet för hälso-och sjukvårdssektorn.

Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.