Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
6236f5a1 5506 f4be 8508 a2724891b842

Digital infrastruktur
Den 8 februari samlas forskning och ledande globala teknikintegratörer för att diskutera framtidens digitala infrastruktur. För det svenska samhället i stort – med inspiration och insikter från avancerade applikationer i industrin. Välkommen att medverka!

Välfärdsteknik och e-hälsa
Den digitala infrastrukturen är avgörande för utveckling men också för cybersäkerhet. En säker och kostnadseffektiv digital infrastruktur kommer att vara nödvändig när samhället åldras, när personaltätheten i välfärden inte längre ökar och när cyberhoten ökar i samhället. Välfärdsteknik och e-hälsa blir två dominerande utvecklingsområden, där samhället står inför stora utmaningar och behov. Områden där skärpt lagstiftning kommer att introduceras för att stärka samhällets tillgänglighet och motståndskraft.

Tre världsaktörer deltar
Siemens, Schneider Electric och ABB – världsledande aktörer inom fastighetsautomation och industriautomation – medverkar 8 februari i dialogen om hur befintlig teknik kan integreras i framtidens digitala verklighet.

Det är leverantörer som är ledande på flera sätt. De flesta byggnader i Sverige har redan teknik från dessa tre globala leverantörer. De flesta moderna industrier likaså. Det är därför naturligt att samordningsdiskussionen utgår från befintlig teknik och från globala trender. Då ökar sannolikheten för att korrekta vägval görs.

Antalet uppkopplade apparater ökar
Runt om i världen utvecklas nu nya typer av mobilt uppkopplade apparater. Det är sensorer för att övervaka hälsa, nya former av välfärdsteknik som robotar samt uppkopplade hjälpmedel. Den ökande mängden uppkopplad teknik medför att samhället står inför ett ökande behov av att samla hanteringen i en integrationsplattform. Dels för att få en överblick. Dels för att kunna dra nytta av alla delar i nya funktioner. Dels för att kunna utveckla ett effektivt skydd mot cyberhot. Tredjepartsleverantörer ska kunna fungera tillsammans med befintlig teknik – på ett säkert sätt.

Seminarier under 2022
Sverige ligger efter i den utveckling som kallas samordning och standardisering. Nu startas ett projekt med branschorganisationen Digitala Fastigheter som lägger grunden för ett industriellt samarbete.

Under 2022 kommer en rad seminarier att anordnas om välfärdsteknikens utveckling. Den 8 februari 2022 arrangeras seminariet Integrationsplattform 5G som beskriver regioners och kommuners möjligheter att samordna uppkopplad teknik. Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojektet och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.

Välkommen till en spännande fortsättning!