Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
C2228c4e f55f cbe2 9ca0 4deda49f27c8

Drönarleveranser medför stora fördelar för lokalsamhällen. Inte minst för att kunna leverera lagade måltider till kvarboende seniorer. En möjlighet som öppnar upp för vällagade och näringsrika måltider – även med inslag av lokal livsmedelsproduktion.

Drönare
Pandemin blev startpunkten för livsmedelskedjornas leveranser med drönare i Europa. Med en kommunal infrastruktur för drönarleveranser kan kostnadseffektivitet, hållbarhet och livskvalitet öka.

Del av digitaliseringen
Drönarleverans av livsmedel samt varma och näringsrika måltider blir en ny möjlighet när andelen 80-plussare ökar. Med drönare får hemtjänsten ett nytt verktyg som kan skapa ökat oberoende, ökad livskvalitet och bättre hälsa. En nylagad varm måltid ger mer vällust och ett högre näringsinnehåll än en djupfryst rätt i mikrovågsugnen. Drönarleveranser inom hemtjänsten skapar också nya möjligheter för lokala kockar att bidra. Drönarleveranser av livsmedel, post och paket, ger kvarboende brukare en större möjlighet att leva sitt vanliga liv.

Stöd från applicerad forskning
Livsmedelsleveranser med drönare blir ett inledande tema för vårens seminarier. Den 22 mars deltar två ledande forskare från Lund som numera arbetar med att omsätta mångårig forskning till verklighet. Drönare innebär nya möjligheter till att skapa goda och näringsrika rätter med bidrag från lokala producenter.

Christina Skjöldebrand
Christina Skjöldebrand är civilingenjör från Lunds universitet med specialitet i livsmedelsteknik. Hon har en MBA från Göteborgs handelshögskola. Christina har disputerat i Livsmedelsteknik på en avhandling som handlar om användning av konvektionsugnar i storkök och livsmedelproduktion Hon har arbetat på SIK (som numera ingår i RISE) och dess livsmedelsdel med ansvar för den tekniska delen av verksamheten. Hon satt under sina år på SIK i ledningsgruppen. 1997 fick Christina livsmedelsbranschens Livsmedelspris. 2003 fick Christina en adjungerad professur i Lund på LTH. Christina har arbetat på ABB som specialist på livsmedelsområdet och varit ansvarig för matdelen av Krinova Science Park i Kristianstad.

Anders Lareke
Anders Lareke är civilekonom och MBA inom marknadsföring från Warwick Business School. Anders en licentiatexamen från Lunds universitet med avhandling konsumentens krav på värdeskapande i livsmedelskedjan. Anders genomför utvecklingsarbete för lokal mat, genom konceptet En God Granne, inom dagligvaruhandel, kommuner, skola och äldreomsorg och besöksnäringen. Arbetet gäller att driva innovationsprojekt och upphandling offentlig sektor inom livsmedelsområdet tillsammans med forskare, experter och företag i livsmedelskedjan. Anders driver också projekt med hållbarhetsinriktning i hela livsmedelskedjan, från odling och förädling till distribution och konsument.

Kommunala behov och drönarteknik
Under seminariet den 22 mars deltar också representanter från kommuner som arbetar med livsmedelsleveranser samt företrädare för två svenska drönarprojekt.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi önskar fortsatt intressant läsning under 2022!