Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
4507def5 9f53 4472 a343 1f6254e3cd53
Inställda operationer. Växande väntelistor.
Det kommer att ta lång tid för svensk sjukvård att komma ikapp efter en lång period med COVID-19. Eftersom äldre medborgare är överrepresenterade som brukare inom svensk sjukvård, är det äldreomsorgen som kommer att drabbas hårdast. Sverige står inför en betydande resursbrist. Därför är det viktigt att hitta möjligheterna som bidrar till att klara svensk välfärd.
 
En sådan möjlighet är The China-Sweden Nursing Talent Development Program.
 
Nu har över hundra kinesiska sjuksköterskestudenter anmält sig för att med svensk legitimation göra sig redo för den svenska arbetsmarknaden. Intresset för att delta i det svenska programmet ökar i kinesiska universitet.
 
Det är kurs-ettorna från Kina som nu får möjligheten att arbeta i Sverige. Urvalet sker från totalt 300 kinesiska universitet som utbildar sjuksköterskor. Rekryteringen inleddes 2020 och stegvis täcks det totala resursbehovet fram till 2030. Med heltidsarbetande, svensktalande och topputbildade legitimerade sjuksköterskor.
 
Sveriges befolkning blir äldre. Samtidigt minskar den andel av befolkningen som arbetar. Ekvationen går inte ihop. Svensk äldreomsorg behöver därför förstärka sina led, gärna med ännu vassare kompetens, som kan arbeta och bidra till en förbättrad effektivitet och livskvalitet.
 
Användarföreningen assisterar sina deltagande kommuner med att bygga en resursplan fram till 2030. Redan till hösten 2020 kan de första sjuksköterskestudenterna introduceras till respektive kommun. Därefter genomförs en årlig rekrytering fram till 2030. Planering och kontinuitet borgar för högsta kvalitet och patientsäkerhet.
 
Hyrsköterskor med höga konsultlöner blir ett minne blott. De kinesiska sjuksköterskorna får normala avtalade löner och betalar skatt i Sverige samt i de kommuner de verkar i. Till lönekostnaden kommer också sociala avgifter och en serviceavgift som täcker arbetstillstånd, visum och liknande administrativa insatser som deltagande kommuner inte behöver bekymra sig över. Det blir som att anställa lokalt.  
 
Projektet The China-Sweden Nursing Talent Development Program går ut på att rekrytera specialutbildade sjuksköterskor från Kina till Sverige så att Sverige får fler sjuksköterskor och Kina samtidigt får kompetensutveckling.
  1. De är alla formellt utexaminerade från kinesisk sjuksköterskeutbildning på universitetet och högskola, med minst tre års sjuksköterskestudier.
  2. De har alla uppnått examen som kinesiska certifierade sjuksköterskor. Detta är en utbildning som i stora drag motsvarar den sjuksköterskeutbildning vi har Sverige.
  3. De kan alla tala svenska och har uppnått minst svensk språknivå B1 (europeisk standardtest).
  4. I Sverige får samtliga ett skräddarsytt utbildningsprogram för svensk äldre- och demensomsorg innan de börjar arbeta i Sverige.
  5. De kommer att få två års arbetsvisum för den svenska värdorganisationen, som är medlem i Almega.
  6. Deras lön följer fackets rekommendation. Den första tjänsten kan vara som undersjuksköterska.
  7. Den svenska värdorganisationen ger administrativt stöd till de kinesiska sjuksköterskorna i Sverige, exempelvis för boende.
De som ännu inte fått sin legitimation som sjuksköterska beviljad av Socialstyrelsen, har samma behörighet som den som inte är legitimerad, exempelvis en undersköterska. Detta innebär att det krävs delegering för att medarbetaren ska kunna utföra medicinska arbetsuppgifter, exempelvis läkemedelshantering. Behovet av välutbildad arbetskraft kommer oavsett vara stort i Sverige de närmaste tio åren. Topputbildad arbetskraft från Kina kommer att kunna täcka betydande delar av behovet.
 
Kina är Sveriges åttonde största handelspartner. Sverige exporterar mer till Kina än exempelvis till Frankrike, som är EU:s nästa största nation. Just medicinska och farmaceutiska produkter utgör stora delar av Sveriges export till Kina. Därför är samarbetet och förtroendet mellan Sverige och Kina välutvecklat inom vård och omsorg. Förtroendet är ömsesidigt. Sverige importerar mer varor från Kina än vi exporterar till Kina. Kina är därför Sveriges femte största importnation.
 
Är du intresserad att veta mer, bör du höra av dig till Användarföreningen redan nu. Kom ihåg att det tar 3–6 månader att hantera kinesiska sjuksköterskors arbetsvisumsprocess innan de ska börja arbeta i Sverige.