Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
0b6b11e6 9306 1884 3cff cc48546388b1
NIS 2-seminarium i november
Användarföreningens veckobrev har haft ett mer tillbakalutat tema den under sommaren, nämligen med temat ”cybersäkerhet”.

Sommarens sex veckobrev beskrev begreppen cybersäkerhet, med hjälp av EU-kommissionens uppgraderade version av NIS-direktivet – det som kallas NIS 2-direktivet – ”det reviderade NIS-direktivet” eller ”NIS 2”. Samsyn inom unionen ska ge fördelar för EU-nationerna när framtida cyberhot ska hanteras.

Det gamla NIS-direktivet ska upphävas och ett nytt direktiv ska alltså på plats. NIS 2-direktivets svenska EU-dokument består av 110 sidor text.

Veckobrevet sommaren 2021 bjöd därför på sex beskrivningar av NIS 2-direktivet i begriplig form. 

I november arrangeras ett seminarium om NIS 2. Mer information kommer de närmaste veckorna.

Viktigt för ledande befattningshavare
NIS 2-direktivet innehåller dryga sanktionsavgifter och viten för organisationer som inte sköter sin cybersäkerhet. NIS 2-direktivet omfattar även ett ansvarsgenombrott, vilket innebär att verksamhetsansvariga chefer kan hållas personligen ansvariga för bristande cybersäkerhet.

Sommarens IT-angrepp på Coop:s kassasystem är en typisk fråga för NIS 2-direktivet. Livsmedelsdistribution återfinns i gruppen ”viktiga entiteter”. I NIS 2 finns också gruppen ”väsentliga entiteter” som omfattar exempelvis Hälso- och sjukvårdssektorn och Offentlig förvaltning. Denna grupp tillmäts den största samhällsvikten.

Därför är det rimligt att innebörden i NIS 2-direktivet kan förklaras på ett enkelt sätt. 

Välkommen tillbaka från sommarledigheten!