Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
458a08bb cfb7 4621 9637 7e2e2b773463
Ett intelligent larm som upptäcker frånvaro, fallolyckor, feber, sängvätning och sängrökning.
Svenska CareEye har utvecklat en bredbandsuppkopplad vårdsensor med larm som dessutom är integritetssäker. Till skillnad från en vanlig nattkamera kan CareEye automatisera övervakningen genom att med intelligent bildanalys tolka om något oförutsett händer. Även mitt i natten och när det är helt mörkt i rummet.

CareEyes vårdsensor består av en värmekamera som är kopplad till ett trygghetssystem. Sensorn ställs in så att den ser ett visst område i bostaden - under tider som vårdtagaren eller anhöriga själva önskar.

Vårdsensorn kan larma om vårdtagaren har gått upp ur sängen men inte återvänt inom en viss tid. Då kan personal ringa upp, göra hembesök eller gå in via sensorn och se vad som har hänt. Det går också att skapa en logg som noterar varje gång vårdtagaren får besök eller lämnar rummet.

Nattkameror kan ofta upplevas som integritetskränkande. Fördelen med CareEyes värmekamera är att den registrerar och larmar men den identifierar inte personerna i bild. Med en nattkamera kan det dessutom vara svårt att avgöra om vårdtagaren verkligen ligger under täcket när det är mörkt i rummet. En värmekamera ser även i mörker.

Värmekameran särskiljer inte ansikten men den identifierar händelser som kan vara betydligt mer angelägna inom vård och omsorg. Värmekameran upptäcker när det uppstår behov av assistans och den intelligenta larmfunktionen gör att vårdtagarna kan vara säkra på att de får hjälp när de behöver.

CareEyes vårdsensor behöver vara uppkopplad för att kunna överföra värmebilder i realtid. För detta behövs ett uppkopplat bredband med säker överföring. Användandet av mobila uppkopplingar kommer att öka inomhus de närmaste åren. Alltså kommer fler uppkopplade tjänster att behöva samsas i en och samma bostad. Därför behövs också en genomtänkt plan för hur olika dataintensiva applikationer kan användas samtidigt. Här blir 5G givetvis en bra lösning, med mer datakapacitet och säkrare krypterade uppkopplingar. Med Network slicing - 5G-standardens form för ett ”nät i nätet” - skulle CareEye kunna vara en av flera samlade välfärdstekniklösningar som samverkar i en samlad logisk funktion kring en vårdtagare. Eller för biståndsbeslut med CareEye i flera rum i bostaden, utan att behöva dra dyr signalkabel till varje enhet.

Strategimötena på KTH ska mejsla ut strategin för hur hela Sverige ska kunna få in mobilt bredband i byggnader på ett kostnadseffektivt sätt. I arbetet deltar fastighetsbolag, mobiloperatörer, teknikleverantörer, omsorgsleverantörer, forskare från ledande tekniska högskolor, pensionärsorganisationer med flera.

Strategin ska nu omsättas i handling genom projektarbete i ett antal utvalda fastigheter. Processen med att få in 5G i svenska hem är därmed igång.

Svenska CareEye är ett affärsområde inom DoNet AB.
CareEye erbjuder ett flertal larmscenarier och ingår därför i flera av Teknikbokens delar

Del 4: Oberoende nattetid
Del 5: Förbättrad allmänhälsa
Del 8: Minskade fallskador
Del 9: Minskade brännskador
Del 10: Tidig indikering ohälsa

Har du frågor är du välkommen att kontakta Användarföreningen.