Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
40b57bfa a3c3 41ac 956b 1990296d63e5
Alltmer elteknik i hemmamiljön leder till en ökad risk för bränder. Det är främst batteriladdare, elaggregat och annan transformatorteknik som kan bli överhettad och därigenom orsaka bränder. Nyproducerade bostäder för seniorer med en mängd digitala och elektriska apparater blir säkrare om lågspänningsinstallationerna byggs rätt från början – och det blir färre sladdar att snubbla på.
Professor Folke Björk, KTH Byggnadsteknik, menar att lågspänning borde vara en del av elinstallationen i en fastighet i framtidens livslånga boende:

- Det mesta av elektroniken i en bostad fungerar med låga spänningar och likström. Exempel är; dator, mobiltelefon, läsplatta, radio och väckarklocka. Varje sådan pryl levereras idag också med ett spänningsaggregat. Även LED-belysning fungerar med låg spänning och likström. Byggnader utrustas också med sensorer för temperatur, fukt, CO2, rörelse, rök, mm arbetar med låga spänningar och likström. Med hjälp av DC-DC-omvandlare kan en svagströmsutrustning utan större svårighet få den spänning som den är byggd för när likspänning finns tillgänglig.

USB-portar ger en matningsspänning på 5 volt och lämnar upp till 900 milliampere med USB 3.0. Det finns standardiserade sätt för enheter att be om tillåtelse att dra upp till 5 ampere och att höja spänningen upp till 20 volt, om spänningskällan stödjer det. Detta används för laddare och liknande.

Att bygga in lågspänningen i bostaden redan från början kommer också att göra bostaden säkrare. Brand i elapparater, som t.ex. nätaggregat, är en vanlig orsak till skador och med lågspänning kan riskerna minskas. Ett nätaggregat är också skrymmande och oflexibelt och kan ställa till med problem med långa kablar i bostaden.

Det finns alltså anledning att fundera på om moderna bostäder borde utrustas med ett lågspänningsnät. Det kommer inte att gå att ersätta allt elbehov i en bostad med lågspänning. Vitvaror har till exempel vanligen stora effektbehov, och då räcker inte lågspänningen till. DC-system kräver ett annat tänkande när det gäller ledningslängd efter transformator, så projekteringen av en sådan anläggning måste göras på ett sakkunnigt sätt. Att erbjuda den boende en spänningskälla i form av en USB-port direkt i el-uttaget skulle dock kunna vara ett intressant alternativ som underlättar föranvändning av ny teknik och minskar riskerna för de boende. Det kan också underlätta för fastighetsautomationen,
avslutar Professor Folke Björk.

De projekt som nu drivs inom ramarna för 5G i byggnad kommer att involvera expertis inom bland annat byggnadsteknik. Det behövs en ny inriktning för att skapa kostnadseffektiva och säkra installationer för lågspänning i framtidens boende. Med fokus på att bygga rätt från början.

Användarföreningen önskar en fortsatt skön sommar!