Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
1c0b8926 1507 4f0e b3ac e53dc4e372ca
Ett viktigt syfte med e-hälsa är att kunna detektera ohälsa tidigt. En tidig detektering innebär att vårdinsatserna kan minimeras. Detta leder i sin tur till minskade vårdköer. Framförallt leder det till ett tryggare och bättre liv.
 
Den amerikanska medicinteknikkoncernen Johnson & Johnson erbjuder i samarbete med Apple ett urval av vuxna i USA, 65 år och äldre, möjligheten att gå med i en klinisk studie genom att ladda ner en app på en vanlig iPhone.
 
Studien syftar till att bedöma om appen på en iPhone – tillsammans med en EKG-app och funktionen för detektering av oregelbunden hjärtrytm via en Apple Watch – kan minska sannolikheten för stroke och förbättra hälsoutfallet med tidigare upptäckt förmaksflimmer.
 
Med dessa verktyg syftar studien till att se om förmaksflimmer, en vanlig form av oregelbunden hjärtrytm, kan upptäckas tidigt och ge varning innan en stroke inträffar. Genom att systematiskt samla kunskap tidigt ska alltså ohälsa kunna förebyggas.
 
Med förebild från industrin
Att läkarvetenskapen nu flyttar tyngdpunkten – från avhjälpande insatser till förebyggande insatser – är ett vägval som har fullgott stöd i samtida forskning. Inom industrin genomfördes en motsvarande verksamhetsutveckling under 90-talet, då digitaliseringen på allvar introducerades i samhället och i industriella processer.
 
Genom att kontinuerligt mäta tillståndet i elmotorer, pumpar och andra typer av industriutrustningar, med sensorer och digitala system, kunde haverier och produktionsavbrott börja undvikas inom tillverknings- och processindustrin. Med systematiska och förebyggande underhållsprogram minskades kostnaderna på två sätt. Dels kunde serviceavdelningarnas personalstyrka halveras. Dels kunde produktionsavbrotten minimeras. Underhållet fokuserades på att åtgärda utrustningsdelar innan dessa gick sönder. Till skillnad från tidigare, då hela fabriker stannade av när något plötsligt havererade.
 
Förebyggande vård med e-hälsa
Trots att förmaksflimmer är en ledande orsak till stroke, upplever människor ofta inte symtom, vilket gör det svårt att diagnostisera. Mer än 33 miljoner människor över hela världen lever med förmaksflimmer. Enligt amerikansk forskning vet nära 30% inte ens att de har förmaksflimmer förrän en allvarlig kardiovaskulär händelse, som en stroke, inträffar. Att veta, kommer givetvis att vara en fördel för de flesta människor som vill leva ett aktivt liv. Att veta, är också nödvändigt för att kunna minska riskerna.
 
Exemplet med hjärtrytmsmätning ovan ska alltså minska risken för en stroke. Mätningen bygger på att hjärtrytmen mäts dygnet runt, alla dagar i veckan – såväl inomhus som utomhus. Då skapas kunskapen om i vilka situationer flimmer uppstår. För individer och för grupper. För att detta ska vara möjligt krävs givetvis en säker uppkoppling i samhället. Att exempelvis använda en iPhone, uppkopplad via det mobila nätet, ger den säkraste uppkopplingen i jämförelse med annan mobil teknik. Enbart Wi-Fi är givetvis uteslutet, eftersom signalen inte kan användas utomhus. 5G kommer att erbjuda en förbättrad säkerhet för uppkoppling och hantering av hälsodata – med kryptering och möjlighet till behörighetskontroll på ett säkert nät.
 
Är du intresserad av att veta mer om säker mobil uppkoppling när det gäller framtidens e-hälsa, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.