Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
68a04945 3851 43e3 aaef 003cfce8ee6e
Användarföreningen fyller fem år och tar ytterligare ett steg för att utveckla strategisk teknik för hela landet. Skärgårdsklustret bildades av Användarföreningen 2016 för att möjliggöra ett boende med hög livskvalitet även i extrem glesbygd. Nu förbereds en ny samling med Österåkers kommun i spetsen. En rad teknikexempel hämtas från LTU. Med projektet 5G i byggnad skapas nu utveckling med mobilt uppkopplad hemmonitorering och hjälpmedel. Och självkörande färdtjänst. Även för skärgårdsbor.
 
I veckan som gick bjöd Region Stockholm in till samordningsmöte med en handfull Stockholmskommuner. Mestadels närvarande skärgårdskommuner, med politiker och teknikansvariga, diskuterade vilka teknikområden som kan lösas på ett bättre sätt tillsammans. Inte minst hur bredband kan levereras till medborgarna.
 
Stockholms skärgård har över 24 000 öar, holmar och skär. Den fasta befolkningen uppgår till 10 000 personer. Vad det gäller bredband och fiberanslutningar är i synnerhet den norra skärgården en vit fläck på kartan. Behovet av ny teknik är därför påtagligt. Både för bofasta familjer med barn i skolåldern och för äldre medborgare, som ser fram emot att kunna åldras med ett av Sveriges vackraste vattenlandskap inpå knutarna.
 
Ljusterö, som ligger i Österåkers kommun, är den största ön i Stockholms skärgård. Ljusterö har cirka 1500 bofasta. På Ljusterö finns stora förväntningar på de utvecklingsmöjligheter som den nya tekniken erbjuder.
 
Självkörande bilar på Ljusterö är ett exempel på teknik som kan bli verklighet med 5G. Ljusterö har ett alltför litet kundunderlag för att kunna ha en tillräcklig taxiverksamhet på ön. Därför beställer Ljusteröborna taxi från Åkersberga, vilket kan ta en dryg timme i framkörning till södra delen av Ljusterö. Ljusterö har en enda färjeförbindelse till fastlandet men ett väl utbyggt vägnät på själva ön. Och destinationerna ligger inte alltid nästgårds.
 
Som senior på Ljusterö vill man röra på sig även om man inte längre äger en egen bil. Det är resor till vänner och bekanta, kyrkan, ångbåtsbryggan i Linanäs, livsmedelsbutiken, bygdegården och andra träffpunkter. Det vore ju fantastiskt om Ljusterö kunde bidra till att skapa ett världsledande system för självkörande färdtjänst.
 
Ljusterö Bygdegård var samlingspunkten när Ljusterös PRO-förening träffades för månadsmöte med Användarföreningen redan 2016. PRO-föreningen har 400 medlemmar varav ett 60-tal deltog under medborgardialogen tillsammans med Användarföreningen samt politiker och tjänstemän från Österåkers kommun.
 
Paraplynät och digitala oaser är begrepp som har utvecklats av kollegorna på Luleå Tekniska Universitet. Ericsson och Teracom har genomfört tester med 5G-teknik på Nackamasten som visar att det är möjligt för hela Stockholms Skärgård att få bredband över luft. Det öppnar möjligheter både för nya RAKEL och för skärgårdsbor i stort.
 
Det råder därför inget tvivel om att 5G tillmäts en större betydelse än jämförbara mobila tekniker. Kraven på säkerhet och samhällskritisk användning fäller avgörandet.
 
Nu är tekniken här. Nu är det upp till Användarföreningen i samverkan med den nyutsedda Framtidsacceleratorn i Österåkers kommun att visa vägen. I samverkan med Länsstyrelsen och övriga kommuner i Skärgårdsklustret ska 5G även bli en naturlig del av skärgårdslivet.
 
Ambitionen delas av många i omgivande skärgårdskommuner. Du kan läsa om Kerstin och Ingmar på Stora Brokholmen på bilden ovan genom att klicka här.
 
Det är nu ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Den 10 november 2020 är det introduktion i full skala för 5G i Sverige. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.

Hör av dig om just din organisation vill vara med.
Välkommen till en spännande fortsättning!