Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
C3d144db 8986 4838 a98c 93753ae349e8
 Användarföreningen fyller fem år och firar genom att bidra till en standardiserad digitalisering med 5G. Det är ett starkt fokus på 5G världen över. Sverige står inför betydande behov av mobil digitalisering och det kommer också att behövas standardiserade arbetssätt och system för att lyckas.

Att digitalisera 290 kommuner är en avgörande utmaning för Sverige. För framtidens e-hälsa ligger fokus på bostaden och den enskilda individen. För näringslivet ligger fokus på att medarbetare ska kunna arbeta och vara säkert uppkopplad hemifrån.

Sverige har som ledande industrination genomfört hundratals epokskapande digitaliseringsprojekt. Som industrination är vi väl förtrogna med vad som krävs i form av ledarskap och styrning. Vi vet vad som krävs för att införa gemensamma arbetssätt och gemensamma system.

I Sverige finns det också hundratals exempel på framgångsrika ledare som kan berätta hur det går till. En av dessa är Stefan von Pongracz, som har genomfört teknikskiften både nationellt och globalt.
Stefan von Pongracz har många års erfarenhet av definition och införande av effektiva och standardiserade
arbetssätt och system. Stefan var som exempel ansvarig projektledare då telekomjätten Ericsson konsoliderade sin verksamhet i Sverige genom att införa gemensamma arbetssätt och ett gemensamt affärssystem. Ett projekt som omfattade cirka 80 bolag i Sverige och som fortsatte med införande i samtliga verksamheter globalt.

- För att lyckas med ett digitaliseringsprojekt med många inblandade verksamheter så behövs tre delar; ledarskap och styrning, en strategi och plan att standardisera arbetssätt och tillhörande system, samt ett införandeprojekt som är lyhört för lokala behov.

Stefan tror att en digitalisering av Sveriges 290 kommuner kan bli särskilt lyckosam om arbetet styrs upp på ett professionellt sätt.

- Om visionen är att en digitalisering inom hälsosektorn ska bli verklighet till 2025, så talar mycket för att det behövs en nationell styrning och support med förtroende i de lokala kommunerna. Dessutom behövs ledarskap för att kunna upprätthålla standard och effektivitet. Detta i form av en tydlig och snabb hantering av lokala eskaleringar och behov.

Teknikhuset kommer att lansera sitt nya seminarieprogram under december 2020. Ett ämne som kommer att belysas är just frågan om hur ett litet land som Sverige ska kunna ta ledningen globalt när nya globala standarder ska införas. Sverige ligger nära två år efter ledande industrinationer i lanseringen av 5G. Det behövs därför krafttag. Det är viktigt för svensk konkurrenskraft och den framtida förmågan att vidmakthålla vår välfärd.

Det är nu ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.
Hör av dig om just din organisation vill vara med.

Välkommen till en spännande fortsättning!