Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
230a2ede 8157 40e3 a23a 8a471ad6cf50
Teknik som stödjer hemtjänsten.
Teknik som möjliggör distansvård av multisjuka seniorer.
Samlat i en standard som gör upphandlingen enklare för Sveriges kommuner.
En standard som samtidigt fungerar för landets fastighetsbolag.
 
Det femte strategimötet den 11 juni samlade Sveriges ledande aktörer inom mobil digitalisering på Rosenlunds sjukhus. I fokus stod de bägge 5G-byggnaderna som Familjebostäder och Locum har valt.
 
5G lyfts fram internationellt som kraften bakom den fjärde industriella revolutionen - efter ångmaskinen, elektrifieringen och datoriseringen i samhället. 5G kommer att beröra samtliga samhällssektorer. En gemensam nämnare är att den mobila uppkopplingen inomhus ökar. Det är därför naturligt att utvecklingsdiskussionen inleds med hyresvärdar och fastighetsbolag.
 
Hälften av Sveriges befolkning bor i flerfamiljshus. Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Redan 2021 kommer hela 63% av internetanvändningen att ske från mobila enheter. Den mobila trafiken ökar med cirka 40% per år. Det är därför hög tid att samordna utbyggnaden av den nya mobila standarden 5G.
 
Det logiska i att samordna tekniska lösningar ligger i att det blir effektivare och billigare för samhället. En gemensam spårbredd för ångloken, en gemensam spänning i väggkontakten och en färgprinter som passar till alla fabrikat av persondatorer – det är självklarheter för oss alla. Med samma självklarhet blir nu mobilt uppkopplad utrustning en global standard, oavsett om det är välfärdsteknik, hjälpmedel eller den teknik som finns i alla typer av byggnader.
 
Alternativet, att olika samhällssektorer skulle välja olika sätt att utforma mobil digitalisering, skulle fördyra för alla parter. Leverantörerna skulle behöva anpassa varje leverans till olika förutsättningar. Även beställarna skulle behöva förhålla sig till olika möjligheter. En standard som öppnar upp för konkurrens mellan olika leverantörer är att föredra, precis som situationen har varit på mobiltelefonmarknaden världen över.
 
Bidragande på strategimötet var representanter från ledande och engagerade organisationer – Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Locum, Familjebostäder, Vasakronan, Akademiska Hus, Einar Mattsson, Roslagsbostäder, Ericsson, Telia, Tele2, Telenor, Siemens, Schneider Electric, e3k, Eltel, Tunstall, Alleato, Camanio Care, Tjeders, Delphie, Roboticscare, Sandvikens kommun, Haninge kommun, Vaxholms kommun, Håbo kommun, KTH, LTU samt civilsamhället genom SPF. En bred samling gör att planen för 5G i byggnad nu börjar att ta form.
 
Användarföreningen kommer tillsammans med Vitalis att bjuda in till seminarium om 5G i höst. Anmäl gärna intresse redan nu.