Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
417eba75 23b3 448d 9cb0 639490379ecd
Covid-19 ställer vårdpersonalen och samhället för sin största utmaning i modern tid. Coronaviruset gör att mindre resurser kan läggas på dem som vanligtvis behöver vård – exempelvis medborgare med kroniska sjukdomar. En av följderna är därför att möjligheterna med digitalisering och hemmonitorering har uppmärksammats mer. Speciellt när det gäller våra sköra äldre.
 
Kronisk sjukdom kräver livslång behandling och även om en del tillstånd kräver frekvent specialistvård på sjukhus, så kan mycket av vården ske inom primärvården och i de flesta fall är en god egenvård grunden i att minska sjukligheten och höja livskvaliteten. En god egenvård kan kräva att vanor och rutiner som byggts upp under ett långt liv behöver förändras och då kan det vara bra med stöd och hjälp.
 
Med hjälpmedlet OPTILOGG, som utvecklats av det svenska medicinteknikbolaget CareLigo, får patienten hjälp att upptäcka förändringar i sitt hälsotillstånd innan de behöver bli akuta. Dessutom kan förebyggande planerade åtgärder sättas in för att bryta en eventuell försämring. OPTILOGG kommer med enkla, säkra sensorer för mätning av viktiga hälsoparametrar och distansöverbryggande teknik för video och chat. Därtill har OPTILOGG, som enda lösning på marknaden, ett kliniskt belagt distribuerat expertsystem som använder vårdgivarens behandlingsplan, hälsodata och adaptiva frågeformulär för att justera läkemedel och coacha patienten till stärkt egenvårdsbeteende i en sluten loop i patientens hem. Genom att tillföra en vårdkomponent lyfts Hemmonitorering till Distansvård och när det inte räcker för att häva ett förlopp kopplar OPTILOGG ihop patienten med sin vårdgivare. Granskning av data kan då reduceras till de fall där distansvården inte räcker och vårdgivaren kan fokusera på vård där det behövs. 
 
Hjälpmedlet är anpassat för dem som inte har någon tidigare teknisk vana eller tillgång till teknisk utrustning och det enkla förfarandet gör att användandet av OPTILOGG snabbt blir en vana lika naturlig som att hämta morgontidningen. I både tre formella kliniska studier och ordinarie verksamhet i över 10 000 patientmånader, har OPTILOGG kunnat visa den högsta användningsgraden i världen, höjd livskvalitet och en halvering av både antalet nätter som måste tillbringas på sjukhus och risken att man överhuvudtaget behöver läggas in.
 
Hemmonitorering med hjälpmedlet OPTILOGG är idag upphandlat av fem regioner i Sverige och en region i Finland, och hjälper kroniskt sjuka äldre i bland annat Region Sörmland, Västra Götalandsregionen och i region Stockholm. I veckan anslöts ett Nära Vård-team i Eskilstuna som nu kan använda OPTILOGG för att öka tryggheten hos sina sköra patienter.
 
System för hemmonitorering kommer att behövas i allt större utsträckning i Sverige. Systemet från CareLigo har alltså i tre oberoende kliniska studier kunnat påvisa en halverad risk för sjukhusinläggning. Det innebär att digitalisering på riktigt kan avlasta sjukvården i tider när personalresursen inte räcker till. Exempelvis för patienter med hjärtsvikt, hypertension, nedsatt njurfunktion och diabetes.
 
Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du alltid välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.