Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
5d1e0eb5 eb3e 446e 9188 3540483d24ef
Vikten av 5G i pandemier
5G inomhus och utomhus kommer enligt EU-kommissionen att vara ryggraden i Europas digitalisering. Med facit i hand hade 5G med network slicing också varit en tillgång i samband med kampen mot COVID-19. Som ett alternativ och komplement till dyra och långsamma massprovtagningar.

Med ett utbyggt nät, i kombination med sensorer på människor och i byggnader, kan rätt typer av åtgärder beräknas under en pandemi. Syftet är att minska smittspridningen i samhället utan att orsaka totala nerstängningar. 

Redan i februari 2020 skrev Användarföreningen i veckobrevet om möjligheten att använda matematiska modeller – Activity and Agent Based Modelling – i kampen mot pandemier. Detta blir nu verklighet i projektet AICom4Health.

En agentbaserad modell, ABM, är en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering och som bygger på att de makroegenskaper som man försöker efterlikna är resultatet av att en stor mängd enkla objekt, agenter, interagerar på mikronivå. 

Agenterna kan exempelvis vara smittade medborgare, eller medborgare med nedsatt immunförsvar. Det kan också vara medborgare med sensorer som mäter kroppstemperatur och cytokiner för att påvisa smitta. Ytterligare en förklarande variabel är luftkvaliteten – inomhus och utomhus. 

Med agentbaserad modellering försöker man således skapa så kallade bottom-up-modeller av komplexa system. Dessa modeller skulle under pandemin beskriva de biologiska och fysikaliska skeenden som gör att smitta sprids.

Modellens grundtankar, som bygger på konceptet emergens, formulerades redan under 1940-talet, men de fick ingen stor användning förrän datorerna fick sitt genombrott en generation senare. Det är just datorkraften, specifikt den lokala datorkraften, som nu möjliggör kraftfulla modeller, där också AI (artificiell intelligens) kommer att fylla en viktig funktion. 

Förutspår smittspridning
Med 5G i kombination av datorsimuleringar, öppnas möjligheterna att simulera smittspridning med en minskning av dyra massprovtagningar. Modelleringen ger information om vilka geografier och populationer som behöver vilka typer av åtgärder.

Genom att använda 5G-standardens alla kvaliteter, möjliggörs en cybersäker lösning som kan bli heltäckande i Sverige i samverkan med flera aktörer. I 5G-standarden finns en funktion som kallas network slicing, som gör det möjligt att kunna utnyttja en delmängd av många olika mobilnät. Då ökar möjligheten till högkvalitativa pandemiövervakningar, med syfte att kunna förutspå smittspridning. 

5G-network slicing är en nätverksarkitektur som möjliggör flera nät på samma fysiska nätverksinfrastruktur. Varje skiva (slice) är ett isolerat end-to-end-nätverk som kan konfigureras för att uppfylla olika krav som är aktuella för en viss applikation. Säkerhet är ett sådant krav.

Coronaviruset och nya mutationer accelererar behoven
COVID-19 och dess nya mutationer gör att en pandemiövervakning är fortsatt aktuell. Av den anledningen kraftsamlar Användarföreningen med internationell kompetens genom att delta i projektet AICom4Health.

Projektet AICom4Health bidrar också till Användarföreningens arbete i Sverige. Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 21 september kommer att beskriva det senaste från arbetet med Teracom och med trendmonitorering. I oktober planeras ytterligare ett seminarium som specifikt kommer att beröra pandemiövervakning – med 5G och Artificiell intelligens (AI).

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!