Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Cc5abc99 8e8b 4377 bcb6 b2ba7ffc09a2
Högmast eller satellit. Hur det lokala 5G-nätet i små samhällen i glesbygd ska vara uppkopplat mot omvärlden avslutade diskussionerna under regiongruppsmötet den 30 april. Representanterna från regioner och kommuner med glesbygd menar att det är nödvändigt med en utvecklad mobil digitalisering för att klara framtidens välfärd.
 
Det finns 35 master runt om i Sverige med över 300 meters höjd. Det finns lika många master till som är 130-300 meter höga. Högmasterna började byggas på 50-talet för TV-utsändningar till Sveriges befolkning runt om i landet. Lyckade försök har de senaste åren genomförts i Nackamasten av Teracom och Ericsson i syfte att utröna om högmaster kan användas för att nå de sista fem procenten av svenska hushåll som ännu inte har fiber och bredband.
 
En högmast kan täcka en radie av fem mil. Att använda Nackamasten för att ordna bredband över luft, skulle innebära att stora delar av den fasta befolkningen i Stockholms skärgård äntligen får bredband. För Stockholms skärgårdskommuner skulle detta innebära en stärkt ekonomi genom att både företag och hushåll kan etablera sig permanent. Det skulle också möjliggöra en digitalisering av hälsa, vård och omsorg. Genom samarbete med blåljussektorn skulle samhällen också kunna utveckla säkerheten. Lokalt och nationellt.
 
Stockholms skärgård är givetvis inte det enda området där lösningen med så kallade paraplynät med högmaster skulle kunna göra nytta. Region Norrbotten och Region Västerbotten kan beskriva stora behov i Norrlands inland. Även i Region Gävleborg finns det vita fläckar på bredbandskartan. Sannolikt även i södra Sverige.
 
En fördel med högmasterna i Sverige är att investeringen redan är gjord och att två till tre master redan finns på plats i varje region i Sverige. Med vindkraft och solpaneler skulle masterna dessutom kunna bli självförsörjande med el och därmed mindre känsliga för generella strömavbrott. Masterna skulle därmed utgöra en strategisk komponent för att digitalt knyta ihop Sveriges regioner och hushåll.
 
Ytterligare ett alternativ är givetvis satelliter för 5G. I januari 2020 inledde Kina uppskjutandet av kommersiella satelliter för 5G. Det mellanstatliga konsortiet Intelsat, vars kommersiella gren redan har ett femtiotal satelliter runt jorden, har annonserat ambitionen att förmedla 5G-uppkoppling via satelliter. Detta ligger också i linje med standarden 5G. Partnerskapsprojektet 3GPP har i december 2019 enats om att definiera specifikationer för satellitintegration i nästkommande versioner av 5G-standarden. Med små, intelligenta och billiga satellitanvändarterminaler kan alltså 5G bli tillgängligt i extrem glesbygd – liksom i bilar, flygplan och i många andra scenarier.
 
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa. Det är en vision som förpliktigar. Det behövs nu krafttag för att bygga ut 5G-nät så att det fulla spektrum av tekniska möjligheter som marknaden lanserar kan användas fullt ut. Det är en rimlig ansats att bygga vidare på den installerade bas som Sverige redan har – exempelvis högmasterna. Det är också angeläget att 5G-nät kan byggas även i små samhällen i låg tätortsgrad. Byanäten är en förutsättning för bibehållen välfärd även utanför storstadsregioner. Digitalisering är en fråga om grundläggande demokratiska principer. Hela Sverige ska leva.
 
Det andra regiongruppsmötet tillsammans med PTS resulterade i en detaljerad lista med insatser för att e-hälsa ska kunna bli verklighet i alla delar av Sverige. Inomhusnät med 5G i allmännyttans hyresfastigheter är en väsentlig del. Annars riskerar vissa delar av Sveriges befolkning att bli utan de möjligheter som bjuds med den nya 5G-standarden. Allmännyttan är viktig för den socioekonomiska balansen för e-hälsa i Sverige.
 
Användarföreningen diskuterar den framtida strategin för e-hälsa med allmännyttans fastighetsbolag i flera regioner. I diskussionen ingår PTS erbjudande om lokala tillstånd, vilket möjliggör en gemensam lösning för primärvård, omsorg och allmännyttan. En region med kommuner skulle kunna hitta en gemensam väg med ett lokalt tillstånd för de fastigheter som är mest aktuella – sjukhus, äldreboenden och allmännyttans hyreshus. I kombination med högmaster skulle detta bli en vinnande strategi för Sveriges regioner och kommuner.
 
Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du alltid välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.