Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
B6bf13b3 a193 48bc b249 d3a6d9084d30
"Regeringen genomför nu den största satsningen på e-hälsa hittills. Under 2020 investeras 430 miljoner i digital utveckling inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Dessutom har regeringen tagit fram en treårig strategi för Vision e-hälsa 2025, tillsammans med SKR. En viktig komponent för genomförandet är 5G-tekniken. Hur kommer omställningen att gå till, vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna?"
 
Ingressen inramar regeringens arrangemang på Riksdagshuset den 6 maj. Det råder inget tvivel om att 5G tillmäts en större betydelse än jämförbara mobila tekniker. Såväl inom EU som i Sverige. Sveriges regering kommer därför att manifestera satsningen på 5G och e-hälsa i samband med presentationer och ett toppmöte på Riksdagshuset den 5-6 maj.
 
Från Riksdagshuset till Vitalis
Toppmötet på Riksdagshuset den 6 maj kommer att visas via länk på e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg. I Riksdagshuset medverkar ansvariga ministrar, SKR, Ericsson, Nokia, Teracom, Luleå Tekniska Högskola, Glesbygdsmedicinskt centrum samt Användarföreningen.  Paneldiskussionen kring 5G och e-hälsa kommer att inramas med presentationer. Dels från regeringen med en redogörelse om pågående satsningar. Dels från marknadens aktörer samt från representanter från såväl landsbygdsregioner som storstadsregioner.
 
5G i glesbygd
För att bygga ut ett 5G-nät på landsbygden, finns det två typer av lösningar som Professor Jaap van de Beek vid Luleå Tekniska Universitet kommer att berätta om. Dels ”digitala oaser” några mil bort från närmaste 5G-mast. En digital oas kan utformas så att utvalda hushåll med stora digitaliseringsbehov kan få en fullt fungerande 5G-uppkoppling.
 
Den andra lösningen handlar om att använda exempelvis Sveriges många högmaster för att leverera 5G. Högmasterna är 300 meter höga och kan skapa en luftburen 5G-uppkoppling till ett samhälle tiotals mil bort. Diskussionen om 5G i glesbygd kommer därför att samordnas med Teracoms Vd, Åsa Sundberg. Det är Teracom som äger högmasterna.
 
5G i storstad
I Sveriges storstäder diskuteras snarare hur 5G ska komma in i sjukhus och hur 5G-näten inomhus ska utformas. Västra Götalandsregionen är en av de regioner som har kommit längst och ska tillsammans med Region Stockholm redogöra för hur omställningen kommer att gå till, vilka möjligheter och utmaningar som identifieras.
 
Användarföreningen
Användarföreningen kommer att ge en sammanfattande bild av hur arbetet med multinationella leverantörer av medicinsk teknik samt med regioner och kommuner nu bedrivs. Detta arbete skapar en tydligare bild av hur e-hälsa kan utvecklas inom sjukvård och äldreomsorg tack vare introduktionen av 5G.
 
Är du intresserad av att veta mer om de arrangemanget på Riksdagshuset och på Vitalis, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för slutsatserna under Vitalis 5-7 maj 2020.