Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
6bf8caa3 b896 8209 4ef7 2f33ee67001a
Utveckla kvarboende
Hur tillgängliga är svenska seniorers bostäder? Hjälp forskare att mäta!

Under september och oktober genomförs en stor studie om tillgängligheten svenska seniorers bostäder. Och forskarna behöver er hjälp! Allt som behövs för att medverka i​ Bostadsförsöket är en tumstock och en mobiltelefon.

Det åldrande samhället
– Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr begränsas möjligheten ofta av miljöhinder som trappor, trösklar och smala dörrar, säger Susanne Iwarsson, professor vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket.

Mer kunskap behövs
För att samhället ska kunna erbjuda bostäder som tillgodoser befolkningens behov, behövs kunskap om vilka miljöhinder som finns i svenska lägenheter, radhus och villor. Det är denna kunskap som ska tas fram i Bostadsförsöket. För att kunna samla in så mycket information som möjligt tar Susanne Iwarsson och hennes forskarkollegor nu hjälp av Sveriges seniorer.

– Tillgängliga bostäder är något som berör oss alla och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med. Ju fler som medverkar från olika delar av landet, desto bättre underlag får vi, säger Susanne Iwarsson.

Tumstock och mobilapp
Med hjälp av en tumstock och en mobilapp besvarar de medverkande frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Metoden bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet. Resultaten presenteras löpande i en öppen databas som kommer att visa hur tillgängligheten ser ut i olika delar av landet.

Vill du hjälpa till?
I dagsläget har drygt 2 000 anmält att de vill medverka i Bostadsförsöket, men det finns plats för många fler. Den nya kunskapen kan användas för att påverka bostadsförsörjningen så att fler äldre personer och personer med funktionsnedsättningar kan leva självständiga, aktiva och goda liv i vanliga bostäder.

www.bostadsförsöket.se finns instruktioner för hur mätningarna går till och hur appen fungerar. Där finns även information om projektets bakgrund och syfte, och beskrivning av tidigare forskning.