Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
04f02676 fdba 4ebe a5c6 fa6e87c37a9e

Äldreomsorgen står inför nya utmaningar när det gäller att erbjuda en god omsorg för alla och speciellt för dem som bor kvar hemma. Om inget görs kommer det inte att finnas personal att tillgå för att möta framtidens behov.

I veckan som gick samlades Sveriges ledande fastighetsbolag och mobiloperatörer på KTH för att ta fram strategier för 5G i byggnad. Tillsammans med teknikleverantörer, omsorgsleverantörer och forskare från KTH diskuterades hur den nya globala standarden 5G kan skapa bättre förutsättningar. Inte bara för att klara utmaningarna. Målet med ny teknik ska givetvis vara att med hjälp av smarta lösningar skapa en högre livskvalitet och ett tryggare kvarboende.

Nästan hela Sverige har idag tillgång till bredband. 5% har det inte. 5G skapar nya möjligheter för platser som ännu inte har fått bredband genom fiber. Det är dessa samhällen som också kommer att ha den tuffaste situationen när det just gäller att bibehålla en fungerande hemtjänst. Där kommer fjärrmanövrerade hjälpmedel att fylla en viktig funktion. Giraff är ett utmärkt exempel.

Att på äldres villkor använda sig av modern kommunikationsteknik inom hemtjänsten är ett sätt att kunna ge fler en god omsorg utan att personalbehovet ska behöva öka i samma takt som antalet äldre. Giraff bidrar till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter. Den bidrar också till att uppfylla önskemålen från de äldre själva. Många äldre skulle gärna vilja vara mer självständiga i sitt dagliga liv och klara av mer i sin vardag utan besök från hemtjänsten. Enklare och rikare kontakter med det egna sociala nätverket står också högt på önskelistan.

Giraff fungerar som en ledsagare på plats. Genom att Giraff kan röra sig runt i hemmet skapar den möjlighet att hjälpa till med insatser så som att leta reda på borttappade saker, närvara vid medicinintag eller kontrollera att elektriska apparater är avstängda. Vårdtagaren behöver inte heller resa sig ur soffan eller sängen utan svarar enkelt med fjärrkontrollen. Giraffen fyller funktionen som en bildtelefon och genom att den kan förflytta sig i rummet ger den upplevelsen av att vårdgivaren är tillsammans med vårdtagaren i bostaden.

Giraff behöver vara uppkopplad för att kunna överföra videobilder och ljud i realtid. För detta behövs ett uppkopplat bredband med säker överföring och tillräckligt hög hastighet. Användandet av mobila uppkopplingar kommer att öka inomhus de närmaste åren. Därför behövs också en genomtänkt plan för hur fastighetsägare tillsammans med mobiloperatörer ska hitta kostnadseffektiva lösningar med 5G.

Giraff skulle må bra av 5G, menar Catharina Borgenstierna, Vd på Camanio Care, som är företaget bakom Giraff.

Strategimötena på KTH ska mejsla ut strategin för hur hela Sverige ska kunna få in mobilt bredband i byggnader på ett kostnadseffektivt sätt. Med en säker och krypterad överföring av sensordata, hälsodata och videobilder - som är reglerat i lag. Med ”nät i nätet” som möjliggör behörighetskontroll. Med triangulering som gör det möjligt för hjälpmedel att själv ta sig till rätt plats i en bostad. Med öppna systemlösningar som gör det enkelt för kommuner att upphandla teknik. En strategi som gör det möjligt att enkelt lägga till nya hjälpmedel allteftersom det kommer nya intressanta produkter på marknaden.

Strategin ska nu omsättas i handling genom projektarbete i ett antal utvalda fastigheter. Processen med att få in 5G i svenska hem är därmed igång.

Giraff ingår i Teknikbokens del 3 – Oberoende dagtid.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Användarföreningen.