Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
F859aa50 79af 88b5 091c 1821a49a0268
Skärgårdsklustret
Användarföreningen tog redan 2016 initiativet till det som kallas Skärgårdsklustret. Ett samarbete mellan skärgårdskommuner i syfte att hitta teknik som är hållbar och som gör livet i skärgården enklare för en åldrande befolkning.

Det är givetvis de stora ytorna, de långa avstånden och en begränsad men åldrande befolkning som gör Skärgårdsklustret intressant som utvecklingsprojekt. Skärgård som glesbygd har också sin största utmaning under vinterhalvåret, när isarna varken bär eller brister.

Även den estländska skärgården var med i diskussionerna 2016. De öar som är med i Estlands satsningar har till stora delar en svensk historisk anknytning, med delvis svenskspråkig befolkning. Det gör givetvis samarbetet extra spännande. Ön Vormsi, med det svenska namnet Ormsö, ligger utanför den estländska västkusten. Ön är tre gånger så stor som Lidingö men har bara 240 invånare. Estland satsar här på att utse och utbilda representanter bland öborna för att samverka tillsammans med läkare på Tallinns största sjukhus och bygger nu upp en 5G-struktur för att kunna leverera nätverkssjukvård och omsorg i framtiden.

Digital infrastruktur
En stor framgång sedan starten 2016 är att arbetet med ett samhällsnät nu är igång. I och med Teracoms nya regeringsuppdrag är det nu tydliggjort hur den grundläggande digitala marktäckningen kan lösas. Teracoms högmaster får en grundläggande uppgift när det gäller att ha radiokontakt med drönare samt för bredbandsleverans till öar som inte har fiber.

Fiberdragningen är en kostsam men hållbar lösning som på sikt innebär att 5G- och 6G-uppkopplingar blir möjliga på allt fler platser. Där fiber inte finns, öppnas möjligheterna med högmasterna men också på sikt satellituppkoppling, vilket med release 17 blir en del av 5G-standarden.

Under hösten 2021 blir det två seminarier som beskriver hur den nya digitala infrastrukturen understödjer äldreomsorgen. Den 21 september genomförs Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreomsorgen. Då beskrivs hur högmasterna möjliggör hemmonitorering även i skärgårdsmiljö.

I slutet av oktober 2021 genomförs ett angränsande seminarium som handlar om pandemiövervakning med mobil teknik. Då deltar några av Sveriges främsta experter på smittspridning.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!