Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
1262406d d5df c8a0 3c28 da4199dfb83b

Ny Socialtjänstlag 2023
Förebygga – det är nyckelordet i den nya Socialtjänstlag som träder i kraft i januari 2023. Den nya lagen blir också temat för årets upplaga av Ny teknik i äldreomsorgen den 20 september.

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Årets uppkopplade seminarium Ny teknik i äldreomsorgen kommer att spegla huvuddragen i den nya socialtjänstlagen:

  • socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv

  • plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen

  • kommunen, vid planering av insatser till grupper och enskilda, ska särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser

Ny teknik i äldreomsorgen kommer också att fokusera på fyra delar som kopplar till den kommande cybersäkerhetslagen enligt NIS 2-direktivet, Plan- och bygglagen, samt centrala delar i den nya Socialtjänstlagen.

Cybersäkra välfärdsnät
Kommande års förebyggande åtgärder och välfärdsteknik kommer att kräva välfärdsnät som förebygger cyberhot. I synnerhet små kommuner får kostnadsfördelar om investeringar i cybersäkerhet kan delas med andra, i syfte att skapa hög end-to-end-säkerhet. Tillsammans med regionen och övriga kommuner kan framtidens cybersäkra välfärdsnät delas – givetvis med lagenlig separering myndigheter emellan.

Förebyggande distansdiagnostik
Att upptäcka och förebygga begynnande ohälsa i ett tidigt skede bidrar till att vårdinsatser kan minimeras och skjutas upp. Dessutom ökar givetvis livskvaliteten. Enligt forskningen toppar distansdiagnostik och integrerade journalsystem listan där uppkopplad digitalisering gör mest samhällsnytta. Den årliga besparingen uppgår till mer än 100 miljarder kronor, vilket motsvarar Sveriges kommande försvarsbudget.

Smart välfärdsteknik
Smart välfärdsteknik kommer att bidra till ökad trygghet, ökat oberoende och ökad livskvalitet för äldre medborgare. Smart välfärdsteknik ger även en ökad ekonomisk hållbarhet för Sveriges kommuner. Om tio år har äldreomsorgens nuvarande leveranskapacitet minskat med 30 procent per brukare. Det är tekniken som ska se till att den sociala kontakten säkras och förebygger ofrivillig ensamhet.

Drönarleveranser
Automatiska leveranser av livsmedel, måltider, mediciner, post och andra försändelser. Det möjliggörs med drönare – och framtiden är redan här. På Irland kostar en livsmedelsleverans med drönare cirka 40 kronor. I Sverige kostar motsvarande livsmedelsleverans med hemtjänst cirka 400 kronor. Drönarleveranser till ett anpassat kvarboende ökar livsmedelskvalitet och förebygger risk för ohälsa.

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Under seminariet den 20 september deltar representanter från myndigheter, regioner, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om den teknik som mäter upp till nya Socialtjänstlagen.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.